Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2012 z dne 6. 4. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2012 z dne 6. 4. 2012

Kazalo

VL 216289/2011 Os-1906/12 , Stran 710
VL 216289/2011 Os-1906/12
Okrajno sodišče v Ljub­ljani – centralni oddelek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika Si.mobil telekomunikacijske storitve, d.d., Šmartinska cesta 134b, Ljub­ljana, ki ga zastopa odvetnica Andreja Šifrer, Škofa Maksimilijana Držečnika (p.p.1593) 9, Maribor, proti dolžniku Alešu Ošak, Celovška cesta 150, Ljub­ljana, ki ga zastopa zakoniti zastopnik odvetnik Silvan Jakin, Čufarjeva 15, Ljub­ljana, zaradi izterjave 338,11 EUR, sklenilo: dolžniku Alešu Košak, Celovška cesta 150, Ljub­ljana, se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni zastopnik. Za začasnega zastopnika se postavi odvetnik Silvan Jakin, Čufarjeva 15, Ljub­ljana. Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani dne 12. 3. 2012

AAA Zlata odličnost