Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2012 z dne 6. 4. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2012 z dne 6. 4. 2012

Kazalo

II P 100/2011 Os-1334/12 , Stran 710
II P 100/2011 Os-1334/12
Okrožno sodišče v Kranju je po okrožni sodnici Kseniji Kejžar v pravdni zadevi tožeče stranke mld. Jakoba Petriča, ki ga zastopa zakonita zastopnica mati Maja Petrič, oba Kuratova 28, Kranj, ki jo zastopa Katarina Bradaška, odvetnica v Kranju, zoper toženo stranko Zagima Hajdarija, neznanega bivališča, zaradi izpodbijanja očetovstva, na podlagi 82. člena Zakona o pravdnem postopku Zagimu Hajdariju, neznanega bivališča, postavilo začasno zastopnico odvetnico Ladi Voršič, Benedičičeva pot 15, Kranj. Začasna zastopnica ima v postopku, v katerem je postavljena, vse pravice in dolžnosti zakonitega zastopnika. Te pravice in dolžnosti ima začasna zastopnica od dneva postavitve in vse do takrat, dokler tožena stranka ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem, oziroma, dokler organ za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrožno sodišče v Kranju dne 26. 5. 2011

AAA Zlata odličnost