Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2012 z dne 6. 4. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2012 z dne 6. 4. 2012

Kazalo

I 3911/2000 Os-2012/12 , Stran 709
I 3911/2000 Os-2012/12
Okrajno sodišče v Celju je po okrajni sodnici Mateji Grabrijan, v izvršilni zadevi upnice Zavarovalnice Triglav, d.d., Miklošičeva 19, Ljub­ljana, zoper dolžnika Hanijela Hlastan, Pod kostanji 24, Celje, ki ga zastopa začasni zastopnik Tomaž Germ, odvetnik v Celju, zaradi izterjave 3.560,26 EUR s pripadki, o postavitvi začasnega zastopnika, 19. marca 2012 sklenilo: dolžniku se postavi začasni zastopnik. Za začasnega zastopnika se postavi odvetnik Tomaž Germ, Prešernova ulica 27, Celje. Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika vse do takrat, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Celju dne 19. 3. 2012

AAA Zlata odličnost