Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2012 z dne 6. 4. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2012 z dne 6. 4. 2012

Kazalo

N 187/2009 Os-1967/12 , Stran 709
N 187/2009 Os-1967/12
Okrajno sodišče v Mariboru je po okrajni sodnici Mojci Kac, v nepravdni zadevi priglasitelja Emerika Topler, Goriška ulica 16, Maribor, zoper nasprotno udeleženko Mestno občino Maribor, Ulica heroja Staneta 1, Maribor, za vzpostavitev etažne lastnine, na stavbi z naslovom Maribor, Goriška ulica 16 in 18, št. stavbe 678 949, in za vpis lastninske pravice v korist priglasitelja na delu stavbe št. 678 949 73, 2. 3. 2012 izdalo sklep o začetku postopka za vzpostavitev pravnega naslova kupna pogodba, št. 739-228/12-4/JD, z dne 31. 8. 1970, sklenjena med prodajalcem Podjetje za visoke gradnje „Stavbar“ Maribor, Industrijska ulica 13, ki ga je zastopal glavni direktor Valentin Breznik, in kupovalko Mariborsko livarno, Maribor, Kejžarjeva ulica 13, ki jo je zastopal glavni direktor Jože Germek, s katero je prodajalec kupcu prodal nepremičnino, enosobno stanovanje, št. 3, v pritličju, v velikosti 32,30 m², v vzhodnem stopnišču, v objektu JU-ST-V/12, ob novi Betnavski cesti v Mariboru, na parc. št. 537/3, 537/4, 535/6, 535/7 in 253, k.o. Spodnje Radvanje. Pozivajo se vsi morebitni imetniki na zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem mesecu od objave tega oklica z ugovorom pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine, oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist Emerika Toplerja.
Okrajno sodišče v Mariboru dne 2. 3. 2012

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti