Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2012 z dne 6. 4. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2012 z dne 6. 4. 2012

Kazalo

N 187/2009 Os-1966/12 , Stran 709
N 187/2009 Os-1966/12
Okrajno sodišče v Mariboru je po okrajni sodnici Mojci Kac, v nepravdni zadevi priglasitelja Danijele Hansel, Gregorčičeva ulica 5, Maribor, zoper nasprotno udeleženko Mestno občino Maribor, Ulica heroja Staneta 1, Maribor, za vzpostavitev etažne lastnine, na stavbi z naslovom Maribor, Goriška ulica 16 in 18, št. stavbe 678 949, in za vpis lastninske pravice v korist priglasitelja na delu stavbe št. 678 949 112, 2. 3. 2012 izdalo sklep o začetku postopka za vzpostavitev pravnega naslova kupoprodajne pogodbe, št. 29-1100/RB, z dne 19. 12. 1991, sklenjene na podlagi določil Stanovanjskega zakona med prodajalcem SGP Stavbar o.sol.o., Maribor, Podjetje visoke gradnje p.o., Maribor, Industrijska ulica 13, ki ga je zastopal v.d. direktorja Davorin Pirtušek, in kupcem Danijelom Vrabičem, stanujočim Maribor, Goriška ulica 18, s katero je prodajalec kupovalki prodal nepremičnino, garsonjero št. 16, v izmeri 22,33 m², v II. nadstropju, s kletnim prostorom (shrambo) v kleti, v stanovanjskem objektu Goriška ulica 18, v Mariboru, na parc. št. 608, k.o. Spodnje Radvanje, in na prodanem dovolil vknjižbo lastninske pravice v korist kupca. Pozivajo se vsi morebitni imetniki na zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem mesecu od objave tega oklica z ugovorom pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine, oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist Danijele Hansel.
Okrajno sodišče v Mariboru dne 2. 3. 2012

AAA Zlata odličnost