Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2012 z dne 6. 4. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2012 z dne 6. 4. 2012

Kazalo

N 187/2009 Os-1965/12 , Stran 709
N 187/2009 Os-1965/12
Okrajno sodišče v Mariboru je po okrajni sodnici Mojci Kac, v nepravdni zadevi priglasiteljice Nežke Kolarič, Goriška ulica 118, Maribor, zoper nasprotno udeleženko Mestno občino Maribor, Ulica heroja Staneta 1, Maribor, za vzpostavitev etažne lastnine, na stavbi z naslovom Maribor, Goriška ulica 16 in 18, št. stavbe 678 949, in za vpis lastninske pravice v korist priglasitelja na delu stavbe št. 678 949 97, 2. 3. 2012 izdalo sklep o začetku postopka za vzpostavitev pravnega naslova kupoprodajne pogodbe, št. 970-228/12-4/LA, z dne 8. 1. 1971, sklenjene med prodajalcem Podjetjem za visoke gradnje „Stavbar“ Maribor, Industrijska ulica 13, ki ga je zastopal glavni direktor Valentin Breznik, in kupovalko Nežko Kolarič, stanujočo Maribor, Preradovičeva ulica 33, s katero je prodajalec kupovalki prodal nepremičnino, garsonjero št. 1, v pritličju, v velikosti 22,00 m², v objektu JU-ST-V/12, Goriška ulica 18, na parc. št. 537/3, 537/4, 535/6, 535/7 in 253, k.o. Spodnje Radvanje. Pozivajo se vsi morebitni imetniki na zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem mesecu od objave tega oklica z ugovorom pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine, oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist Nežke Kolarič.
Okrajno sodišče v Mariboru dne 2. 3. 2012

AAA Zlata odličnost