Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2012 z dne 6. 4. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2012 z dne 6. 4. 2012

Kazalo

N 187/2009 Os-1964/12 , Stran 709
N 187/2009 Os-1964/12
Okrajno sodišče v Mariboru je po okrajni sodnici Mojci Kac, v nepravdni zadevi priglasiteljev Marijana Fijan in Štefanije Fijan, Goriška ulica 16, Maribor, zoper nasprotno udeleženko Mestno občino Maribor, Ulica heroja Staneta 1, Maribor, za vzpostavitev etažne lastnine, na stavbi z naslovom Maribor, Goriška ulica 16 in 18, št. stavbe 678 949, in za vpis lastninske pravice v korist priglasitelja na delu stavbe št. 678 949 77, 2. 3. 2012 izdalo sklep o začetku postopka za vzpostavitev pravnega naslova kupoprodajne pogodbe št. 36/93, z dne 20. 10. 1993, sklenjene na podlagi določil Stanovanjskega zakona, med prodajalcem Karoserist Maribor d.o.o., Jadranska cesta 27, ki ga je zastopal Franc Stajnko, in kupcema Marjanom Fijanom in Štefko Fijan, stanujočima Maribor, Goriška ulica 16, s katero je prodajalec kupcema prodal nepremičnino, dvosobno stanovanje, št. 7, v izmeri 63,82 m², v I. nadstropju, v objektu JU-ST-V/12, v Mariboru, Goriška ulica 16, na parc. št. 537/3, 537/4, 535/6, 535/7 in 253, k.o. Spodnje Radvanje, in na prodanem dovolil vknjižbo etažne lastninske pravice v korist kupcev, vsakega do ½ celote. Pozivajo se vsi morebitni imetniki na zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem mesecu od objave tega oklica z ugovorom pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedene listine, oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist Marijana Fijana in Štefanije Fijan.
Okrajno sodišče v Mariboru dne 2. 3. 2012

AAA Zlata odličnost