Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2012 z dne 6. 4. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2012 z dne 6. 4. 2012

Kazalo

N 99/2009 Os-1986/12 , Stran 708
N 99/2009 Os-1986/12
Okrajno sodišče v Ljub­ljani je po okrajni sodnici Mojci Hribar v nepravdni zadevi predlagateljic: 1. Darinke Sojer, Tržaška cesta 401a, Ljub­ljana, 2. Alenčice Švab, Kremžarjeva ulica 6, Ljub­ljana, 3. Vesne Švab, Papirniški trg 8, Ljub­ljana, 4. Petre Švab, Kremžarjeva ulica 6, Ljub­ljana, in 5. Sonje Vraz, Kremžarjeva ulica 6, Ljub­ljana, ob udeležbi Standard invest Ljub­ljana, Celovška cesta 89, Ljub­ljana, ki ga zastopa skrbnik za poseben primer Samo Jeras, odvetnik v Ljub­ljani, zaradi vzpostavitve etažne lastnine in vzpostavitve zemljiško­knjižne listine, dne 15. 3. 2012 izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiško­knjižne listine, kupne pogodbe št. 72-4329, sklenjene dne 25. 8. 1972, med prodajalcem Standard – Invest, Ljub­ljana, ter kupcema Bernardo Sedeu in Petrom Žebretom, za trisobno stanovanje, s skupno stanovanjsko površino 70,75 m2 v I. nadstropju vrstne hiše, št. 121, ki stoji na zemljišču, parc. št. 1732/31, k.o. Dravlje. Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic na zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem mesecu od objave tega oklica v Uradnem listu Republike Slovenije in na oglasni deski sodišča z ugovorom pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljev postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani dne 15. 3. 2012

AAA Zlata odličnost