Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2012 z dne 6. 4. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2012 z dne 6. 4. 2012

Kazalo

VL 76992/2011 Os-1937/12 , Stran 708
VL 76992/2011 Os-1937/12
Na podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega sodišča v Ljub­ljani, opr. št. VL 76992/2011, ki je 13. 7. 2011 postal pravnomočen, je na podlagi rubežnega zapisnika izvršitelja Marka Tomazina, opr. št. IZV 612/2011 z dne 29. 9. 2011, bila nepremičnina, ki ni vpisana v zemljiško knjigo, to je stanovanje, v velikosti 51,90 m2, na naslovu večstanovanjske hiše, Cesta maršala Tita 3, Jesenice, številka stavbe 1081, številka stanovanja 33, v VIII. nadstropju, s skupnimi prostori, deli, napravami ter funkcionalnim zemljiščem, last dolžnika Knez Matica, Blejska Dobrava 116a, Jesenice, in Knez Katje, Cesta maršala Tita 3, Jesenice, zarubljena v korist upnika Stanovanjskega podjetja d.o.o., Ob suhi 19, Ravne na Koroškem, zaradi izterjave 271,81 EUR s pp. Zapisnik o rubežu ima pomen zaznambe izvršbe.
Okrajno sodišče na Jesenicah dne 13. 3. 2012

AAA Zlata odličnost