Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2012 z dne 6. 4. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2012 z dne 6. 4. 2012

Kazalo

VL 77620/2010 Os-1933/12 , Stran 708
VL 77620/2010 Os-1933/12
Na podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega sodišča v Ljub­ljani, opr. št. VL 77620/2010 z dne 7. 6. 2010, ki je 23. 6. 2010 postal pravnomočen, opr. št. VL 162884/2010 z dne 18. 11. 2010, ki je 3. 12. 2010 postal pravnomočen, opr. št. VL 75589/2011 z dne 1. 6. 2011, ki je 16. 6. 2011 postal pravnomočen in L 130421/2011 z dne 14. 9. 2011, ki je 28. 9. 2011 postal pravnomočen, je na podlagi rubežnega zapisnika izvršitelja Vita Krevsla, opr. št. IZV 6, z dne 25. 8. 2010, bila nepremičnina, to je dvosobno stanovanje, v stanovanjski zgradbi – prvem nadstropju, na naslovu Cesta 1. maja 39, Jesenice, v skupni izmeri 41,83 m2, last dolžnika Draga Radičiča, zarubljena v korist upnika Stanovanjskega podjetja d.o.o., Ob suhi 19, zaradi izterjave 1.304,08 EUR s pp. Zapisnik o rubežu ima pomen zaznambe izvršbe.
Okrajno sodišče na Jesenicah dne 14. 3. 2012

AAA Zlata odličnost