Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2012 z dne 6. 4. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2012 z dne 6. 4. 2012

Kazalo

SV 532/2012 Ob-2107/12 , Stran 707
SV 532/2012 Ob-2107/12
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nade Kumar iz Ljub­ljane, opr. št. SV-532/2012 z dne 28. 3. 2012, je bila nepremičnina, z ident. št. 1732-894-275, v neto tlorisni površini 65,22 m2, kar predstavlja stanovanje v 5. nadstropju (7. etaža), v stanovanjski hiši, na naslovu Bilečanska ulica 2, Ljub­ljana, z ident. št. 1732-894, stoječe na parc. št. 750, k.o. 1732 Štepanja vas, last Andreja Doboviška, Bilečanska ulica 2, Ljub­ljana, na podlagi prodajne pogodbe z dne 18. 10. 2005, sklenjene s prodajalcem Petrol d.d., Dunajska c. 50, Ljub­ljana, zastavljena v korist upnika Petrol, Slovenska energetska družba, d.d., Ljub­ljana, Dunajska cesta 50, Ljub­ljana, za zavarovanje denarne terjatve v višini 56.233,64 EUR, s pripadki.

AAA Zlata odličnost