Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2012 z dne 6. 4. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2012 z dne 6. 4. 2012

Kazalo

Št. 1/12 Ob-2097/12 , Stran 703
Št. 1/12 Ob-2097/12
Družba FRATAR, pro­izvodno in storitveno podjetje, d.o.o., ki jo zastopa direktorica Marija Fratar, roj. 17. 9. 1957, stan. Mariborska cesta 143, 2370 Dravograd, v skladu s prvo alinejo drugega odstavka 520. člena ZGD-1 objavlja obvestilo upnikom: Osnovni kapital družbe FRATAR, pro­izvodno in storitveno podjetje, d.o.o., matična številka: 3473406000, skrajšana firma: FRATAR, d.o.o., poslovni naslov Mariborska Cesta 143, 2370 Dravograd, ki znaša 1.420.032,30 EUR, se zmanjša po rednem postopku zmanjšanja osnovnega kapitala. Razlog za zmanjšanje osnovnega kapitala je bistveno zmanjšan obseg pro­izvodnje zaradi težjih gospodarskih pogojev in glede na to, da je poslovanje družbe bistveno zoženo, ni potrebno zagotavljati tako visokega osnovnega kapitala. Osnovni kapital družbe, ki znaša 1.420.032,30 EUR, se zmanjša za 920.032,30 EUR in znaša 500.000,00 EUR. Edini družbenik ima tako po rednem postopku zmanjšanja osnovnega kapitala v družbi en osnovni delež, v višini 500.000,00 EUR, oziroma 100 % poslovni delež, ki je enak osnovnemu kapitalu družbe. S to objavo v skladu s 520. členom ZGD-1 obveščamo upnike o zmanjšanju osnovnega kapitala in jih pozivamo, da se zglasijo pri družbi in izjavijo, da soglašajo z zmanjšanjem osnovnega kapitala, upnike, ki so družbi znani pa bo družba pozvala neposredno. Rok za zglasitev upnikov pri družbi je tri mesece od objave poziva v Uradnem listu RS.
FRATAR, pro­izvodno in storitveno podjetje, d.o.o. direktorica Marija Fratar

AAA Zlata odličnost