Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2012 z dne 6. 4. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2012 z dne 6. 4. 2012

Kazalo

Št. 32/2012 Ob-2152/12 , Stran 693
Št. 32/2012 Ob-2152/12
Sprememba Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije objavlja spremembo Javnega povabila k prijavi za sofinanciranje šolnin za zmanjševanje izobrazbenega primanjkljaja v šolskih letih od 2007/2008 do 2012/2013. Javno povabilo k prijavi za sofinanciranje šolnin za zmanjševanje izobrazbenega primanjkljaja v šolskih letih od 2007/2008 do 2012/2013, objavljeno v Uradnem listu RS, št. 6/11, z dne 28. 1. 2011, se spremeni tako, da se prvi odstavek točke 8. javnega povabila »Popolna vloga« glasi: »Popolna vloga vsebuje: – izpolnjen in podpisan prijavni obrazec (točka III. priloge k navodilom za prijavo); – fotokopijo javno veljavne listine o učnem uspehu (letno spričevalo, maturitetno spričevalo, spričevalo o zaključnem izpitu, spričevalo o poklicni maturi, obvestilo o uspehu in obvestilo o uspehu pri izpitu v izrednem izobraževanju, ki temelji na osebnem izobraževalnem načrtu, sklenjenim med udeležencem izobraževanja odraslih in izobraževalno organizacijo za posamezno šolsko leto ali letnik in izpis iz evidence za letno spričevalo ali obvestilo o uspehu); – fotokopijo/e računov za izobraževanje; – fotokopijo/e dokazil o plačilu računov za izobraževanje; – izjavo plačnika (le v primeru, kadar je stroške šolnine v imenu vlagatelja plačala tretja oseba); – Izjema: fotokopijo prijavnice za opravljanje obveznosti ali dokazilo o plačilu za opravljanje obveznosti (za podrobnejši opis glej točko 9 »Rok prijave«).« Ostalo besedilo javnega povabila ostane nespremenjeno. Sprememba bo objavljena tudi na spletni strani Javnega sklada Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije (http://www.sklad-kadri.si).
Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije

AAA Zlata odličnost