Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2012 z dne 6. 4. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2012 z dne 6. 4. 2012

Kazalo

Št. 15/2012 Ob-2166/12 , Stran 692
Št. 15/2012 Ob-2166/12
Svet zavoda OŠ Sv. Ana, Sv. Ana 14, 2233 Sv. Ana, na podlagi sklepa z dne 29. 2. 2012 razpisuje delovno mesto ravnatelja/ravnateljice. Kandidat mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja izpolnjevati splošne zakonske pogoje in posebne pogoje, skladno z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI-UPB5 (Uradni list RS, 16/07, 36/08, 58/09, 64/09, 65/09, 20/11). Kandidati morajo imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje zavoda. Izbrani kandidat bo imenovan za dobo 5 let. Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev (potrdila o izobrazbi, najmanj 5 let delovnih izkušenj v VIZ, naziv svetnik ali svetovalec oziroma najmanj 5 let naziv mentor, opravljen ravnateljski izpit, potrdilo o nekaznovanosti zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev in potrdilo o nekaznovanosti zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost, program vodenja zavoda, dosedanje delovne izkušnje, kratek življenjepis) pošljite v 8 dneh po objavi razpisa na naslov: Svet zavoda OŠ Sveta Ana, Sv. Ana 14, 2233 Sv. Ana, z oznako »Prijava na razpis za ravnatelja«. Kandidati bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli v zakonitem roku.
Svet zavoda OŠ Sveta Ana

AAA Zlata odličnost