Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2012 z dne 6. 4. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2012 z dne 6. 4. 2012

Kazalo

Ob-2160/12 , Stran 691
Ob-2160/12
Svet Centra za socialno delo Ljub­ljana Moste Polje na podlagi 34. in 35. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 45I/94 Odl. US: U-I-104/92, 8/96, 18/98 Odl. US: U-I-34/98, 36/00 – ZPDZC, 127/06 – ZJZP), 56. in 57. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – UPB2, (23/07 – popr., 41/07 – popr.), 122/07 Odl. US: U-I-11/07-45, 61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS) v skladu z 28. in 31. členom Statuta Centra za socialno delo Ljub­ljana Moste Polje ter na podlagi sklepa seje Sveta Centra za socialno delo Ljub­ljana Moste Polje z dne 28. 2. 2012, razpisuje delovno mesto direktorja (m/ž) Centra za socialno delo Ljub­ljana Moste Polje. Za direktorja je lahko imenovan kandidat, ki poleg splošnih pogojev, določenih z zakonom, izpolnjuje še naslednje pogoje v skladu z 56., 57. in 69. členom Zakona o socialnem varstvu, in sicer: – visoka strokovna ali univerzitetna izobrazba iz 69. člena Zakona o socialnem varstvu, pet let delovnih izkušenj; ali višja strokovna izobrazba iz 69. člena Zakona o socialnem varstvu, dvajset let delovnih izkušenj, pet let na vodilnih in vodstvenih delovnih mestih na področju socialnega varstva; – opravljen strokovni izpit po Zakonu o socialnem varstvu; – opravljen program za vodenje socialno varstvenega zavoda, ki ga določi socialna zbornica v soglasju s Strokovnim svetom Republike Slovenije za splošno izobraževanje. Ne glede na pogoj iz tretje alineje je lahko za direktorja imenovan tudi kandidat, ki nima opravljenega programa za vodenje socialno varstvenega zavoda, mora pa ga opraviti najkasneje v enem letu od začetka opravljanja nalog direktorja. Mandat direktorja traja pet let. Z imenovanim direktorjem se sklene delovno razmerje za določen čas trajanja mandata. Poleg zgoraj navedenih pogojev morajo kandidati predložiti življenjepis in program dela z vizijo za mandatno obdobje. Kandidati naj pošljejo pisne prijave z vsemi dokazili o izpolnjevanju pogojev v roku osem dni od objave razpisa na naslov: Center za socialno delo Ljub­ljana Moste Polje, Zaloška cesta 69, 1000 Ljub­ljana, z oznako na ovojnici »Za razpisno komisijo«. O izbiri bodo kandidati obveščeni v 30 dneh po končanem izbirnem postopku.
Svet Centra za socialno delo Ljubljana Moste Polje

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti