Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2012 z dne 6. 4. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2012 z dne 6. 4. 2012

Kazalo

Št. 21 Ob-2094/12 , Stran 691
Št. 21 Ob-2094/12
Na podlagi sprejetega sklepa na 8. seji, dne 27. 3. 2012, Svet zavoda Lesarske šole Maribor, Lesarska ulica 2, 2000 Maribor, razpisuje delovno mesto ravnatelja/ravnateljice Višje strokovne šole. Kandidat/ka mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja/ice izpolnjevati splošne zakonske pogoje in posebne pogoje, skladno z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09, 65/09 in 20/11). Kandidati/ke morajo imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje zavoda. Izbrani kandidat/ka bo imenovan za dobo 5 let. Začetek mandata je 1. 9. 2012. Kandidati/ke so dolžni pri prijavi priložiti naslednja dokazila/priloge: potrdilo o izobrazbi, potrdilo o nazivu predavatelj višje šole, opravljenem ravnateljskem izpitu, opravljenem strokovnem izpitu, dokaze o najmanj petih letih delovne dobe v vzgoji in izobraževanju, potrdilo sodišča, da niso v kazenskem postopku – s priloženo izjavo, da pri kateremkoli drugem sodišču izven kraja prebivališča zoper njih ni uveden kazenski postopek za kaznivo dejanje zoper spolno nedotakljivost, in kratek življenjepis. Priložiti morajo vizijo in program vodenja Višje strokovne šole. Pisne prijave z dokazili pošljite v 8 dneh po objavi razpisa na naslov: Svet zavoda Lesarske šole Maribor, Lesarska ulica 2, 2000 Maribor, z oznako »Prijava na razpis za ravnatelja/ravnateljico VSŠ«. Kandidati/tke bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli/le v zakonitem roku.
Svet zavoda Lesarske šole Maribor

AAA Zlata odličnost