Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2012 z dne 6. 4. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2012 z dne 6. 4. 2012

Kazalo

Št. 94/2012 Ob-2092/12 , Stran 690
Št. 94/2012 Ob-2092/12
Svet zavoda Osnovne šole Benedikt, Šolska ulica 2, Benedikt, na podlagi sklepa Sveta zavoda z dne 27. 3. 2012 razpisuje delovno mesto ravnatelja/ravnateljice. Kandidat mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja izpolnjevati splošne zakonske pogoje in posebne pogoje, skladno z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo 36/08, 58/09, 64/09, 65/09 in 20/11). Kandidati morajo imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje zavoda. Izbrani kandidat bo imenovan za dobo 5 let. Predvideni začetek dela bo dne 1. 10. 2012. Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev (potrdila o izobrazbi, potrdilo o nekaznovanosti zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev in potrdilo o nekaznovanosti zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost, program vodenja zavoda, dosedanje delovne izkušnje, kratki življenjepis) pošljite v 8 dneh po objavi razpisa na naslov: Svet zavoda Osnovne šole Benedikt, Šolska ulica 2, 2234 Benedikt, z oznako “Prijava za razpis za ravnatelja”. Kandidati bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli v zakonitem roku.
Svet zavoda Osnovne šole Benedikt

AAA Zlata odličnost