Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2012 z dne 6. 4. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2012 z dne 6. 4. 2012

Kazalo

Št. 11 Ob-2091/12 , Stran 690
Št. 11 Ob-2091/12
Svet zavoda, OŠ Tončke Čeč, Keršičeva 50, 1420 Trbovlje, na podlagi sklepa Sveta zavoda z dne 20. 3. 2012 razpisuje delovno mesto ravnatelja/ravnateljice. Kandidat mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja izpolnjevati pogoje v skladu z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09, 65/09 in 20/11). Kandidati morajo imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje zavoda. Predvideni začetek dela bo dne 1. 7. 2012. Izbrani kandidat bo imenovan za dobo 5 let. Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev (dokazila o: izobrazbi, nazivu, opravljenem strokovnem izpitu, opravljenem ravnateljskem izpitu, program vodenja zavoda, delovnih izkušnjah v vzgoji in izobraževanju, kratek življenjepis z opisom dosedanjih delovnih izkušenj, potrdilo sodišča, da ni v kazenskem postopku, s priloženo izjavo, da pri kateremkoli drugem sodišču, izven kraja prebivališča, zoper njega ni uveden kazenski postopek za kaznivo dejanje zoper spolno nedotakljivost) pošljite v 10 dneh po objavi razpisa na naslov: Svet zavoda OŠ Tončke Čeč, Keršičeva 50, 1420 Trbovlje, z oznako “Prijava za razpis za ravnatelja”. Kandidati bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli v zakonitem roku.
Svet zavoda, OŠ Tončke Čeč

AAA Zlata odličnost