Uradni list

Številka 20
Uradni list RS, št. 20/2012 z dne 16. 3. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 20/2012 z dne 16. 3. 2012

Kazalo

, Stran 540
Spričevala preklicujejo
Alessio Moreno, Benčičeva 12, Koper - Capodistria, spričevalo 3. letnika Gimnazije Gian Rinaldo Carli Koper, izdano leta 2005. gnl326110 Bahun Petra, Uriskova 32, Velenje, spričevalo 3. in 4. letnika Gimnazije Velenje, izdani leta 1999, 2000. gne326092 Balažič Goran, Cven 15, Ljutomer, maturitetno spričevalo Gimnazije Franca Miklošiča Ljutomer, št. 655, izdano leta 2002. gne326042 Bektaš Senad, Prušnikova ulica 26, Ljubljana, indeks, št. 12130083724, izdala Višja strokovna šola, Šolski center za pošto, ekonomijo in telekomunikacije Ljubljana. gnb326095 Berglez Miran, Vodenovo 24, Šmarje pri Jelšah, spričevalo – zaključno Srednje kovinarske in metalurške šole Štore, št. 169, izdano leta 1988. gnn326083 Catić Aida, Savska cesta 2, Kranj, spričevalo 5. letnika PTI Kranj, izdano leta 2007. gnf326141 Celin Martin, Rozmanova ulica 24E, Ilirska Bistrica, spričevalo 3. letnika Srednje agroživilske šole Ljubljana, št. I.V.1224, izdano leta 1996. gnj326087 Celin Martin, Rozmanova ulica 24E, Ilirska Bistrica, spričevalo 4. letnika Srednje agroživilske šole Ljubljana, št. I.V.1224, izdano leta 1997. gni326088 Celin Martin, Rozmanova ulica 24E, Ilirska Bistrica, maturitetno spričevalo Srednje agroživilske šole Ljubljana, izdano leta 1997. gnh326089 Centa Debeljak Mojca, Pod gozdom, Cesta I/9A, Grosuplje, diplomo Ekonomske fakultete v Ljubljani, izdana leta 1992. gnn326108 Cigan Ladislav, Pince Marof 28, Lendava - Lendva, diplomo Srednje kmetijske šole Rakičan, izdano leta 1989. gnk326111 Čater Dejan, Ulica bratov Bošnjak 3, Celje, spričevalo o zaključnem izpitu ŠC Celje, št. 889, izdano leta 1997. gnj326112 Demšar Urbanija David, Tacenska cesta 123 a, Ljubljana, spričevalo 7. razreda Osnovne šole Vižmarje Brod v Ljubljani, izdano leta 2010. gnm326109 Đogić Žan, Založnikova 46, Brezovica pri Ljubljani, spričevalo o končani OŠ Brezovica, izdano leta 2010. gnx326073 Furjan Valentina, Hrastovec 54, Zavrč, spričevalo 2. letnika Elektro in računalniške šole Ptuj, izdano leta 2011. gni326063 Gostiša Jurij, Bevke 72A, Log pri Brezovici, indeks, izdala Fakulteta za strojništvo Univerze v Ljubljani. gnr326154 Grahovac Tomaž, Cankarjeva ulica 4, Radovljica, diplomo za strojnega tehnika in spričevalo 3. in 4. letnika CSUI Jesenice, izdana leta 1988, 1989 in 1991. gnh326114 Grašič Klara, Na griču 41, Kranj, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje poklicne in strokovne šole Kranj, smer frizerstvo, izdano leta 2006. gnh326064 Grom Darja, Storžev grič 10, Vrhnika, spričevalo 1. letnika Gimnazije Jurija Vege, Idrija, izdano leta 2000, izdano na ime Lušina. gny326126 Grom Darja, Storžev grič 10, Vrhnika, spričevalo 2. letnika Gimnazije Jurija Vege, Idrija, izdano leta 2002, izdano na ime Lušina. gnx326127 Grom Darja, Storžev grič 10, Vrhnika, spričevalo 3. letnika Gimnazije Jurija Vege, Idrija, izdano leta 2003, izdano na ime Lušina. gnw326128 Grom Darja, Storžev grič 10, Vrhnika, spričevalo 4. letnika Gimnazije Jurija Vege, Idrija, izdano leta 2004, izdano na ime Lušina. gnv326129 Grom Darja, Storžev grič 10, Vrhnika, maturitetno spričevalo Gimnazije Jurija Vege, Idrija, izdano leta 2004, izdano na ime Lušina. gnq326130 Hašimović Danijela, Mlaka 2, Komenda, spričevalo 1. letnika in obvestilo o uspehu 2. letnika za prvo in drugo ocenjevalno obdobje Srednje šole za farmacijo, kozmetiko in zdravstvo, izdani leta 2008, 2009 in 2010. gne326117 Iskra Boštjan, Zabiče 68B, Ilirska Bistrica, spričevalo 4. letnika Elektrotehnično-računalniške strokovne šole in gimnazije, Ljubljana, št. II/A 3797, izdano leta 1997. gnm326134 Iskra Boštjan, Zabiče 68B, Ilirska Bistrica, maturitetno spričevalo Elektrotehnično-računalniške strokovne šole in gimnazije, Ljubljana, št. 334, izdano leta 1997. gnf326091 Kandare Klemen, Goričice 54, Grahovo, spričevalo 5. letnika Srednje strojne šole PTI, Postojna, izdano leta 2010. gni326038 Klenovšek Branko, Dolenjska cesta 142, Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu Center strokovnih šol, izdano leta 1974. gny326072 Kodele Levac Sabina, Zelena pot 12, Logatec, spričevalo 3. letnika Srednje gostinske in turistične šole Izola, izdano leta 2003, izdano na ime Kodele. gnh326039 Kokalj Bogdan, Petelinje 7, Dol pri Ljub­ljani, maturitetno spričevalo Srednja kemijska šola, izdano leta 1984. gnv326075 Konatar Sara, Na otoku 6, Celje, spričevalo 4. letnika in maturitetno spričevalo Srednje medicinske šole, izdano leta 2011. gnv326104 Kos Staš, Podljubelj 269, Tržič, indeks, izdala Fakulteta za strojništvo, leto izdaje 2007/2008. gnx326123 Kos Štrum Tilen, Čučkova 22, Ljubljana, spričevalo 7. razreda Osnovne šole Vič, izdano leta 2010. gnp326081 Košenina Jurij, Na otoku 7, Celje, spričevalo o zaključnem izpitu Centra za dopisno izobraževanje Univerzum v Ljubljani, št. 424/ST, izdano leta 1997. gnm326059 Križan Klemen, Zagorica 13, Ig, spričevalo 2. letnika Srednje upravno administrativne šole, izdano leta 2008. gnt326052 Kukavica Velica, Skobčeva 7, Ljubljana, spričevalo 1., 2. in 3. letnika Srednje gradbene in ekonomske šole v Ljubljani, izdana leta 1991, 1992 in 1993. gnu326076 Malić David, Cesta zmage 22, Zagorje ob Savi, spričevalo 2. letnika GESŠ Trbovlje, izdano leta 2011. gnv326100 Martinjak Božidar, M. A. Reljkovića 2, 42000 Varaždin, Hrvaška, diplomo Srednje šole Borisa Kidriča, Celje, cestno-prometna usmeritev, po programu SKR - voznik, št. diplome - potrdila 0142, izdana 27. 12. 1982. gno326107 Mehle Nejc, Prešernova cesta 17, Grosuplje, spričevalo 4. letnika in potrdilo o opravljeni maturi, izdala Srednja šola za oblikovanje in fotografijo v Ljubljani, 2009. gnc326069 Milavec Tina, Cesta I. Istrske brigade 47, Pobegi, spričevalo 4. letnika Gimnazije Koper, izdano leta 2011. gnn326158 Muharemović Jasmina, Litostrojska cesta 31, Ljubljana, spričevalo o končani OŠ Zalog, izdano leta 2005. gnh326118 Plohl Srečko, Hrib 5, Vrhnika, diplomo Srednje šole tehniških strok in osebnih storitev v Ljubljani izdana leta 1985. gnc326144 Podstenšek Andreja, Tomšičeva ulica 62, Slovenj Gradec, spričevalo 4. letnika Srednje tekstilne, obutvene in gumarske šole, Kranj, izdano leta 1997. gnc326044 Povše Alenka, Ljuben 45, Uršna sela, spričevalo o zaključnem izpitu ŠGT Novo mesto, izdano leta 1992, izdano na ime Hrovat Alenka. gng326115 Rasinger Ana-Marija, Podkoren 63, Kranjska Gora, spričevalo 3. in 4. letnika Srednje zdravstvene šole Jesenice, izdani leta 1995, 1996. gnt326102 Roškarič Kristijan, Podvinje 8, Kapele, spričevalo 2. in 3. letnika Srednje ekonomske in trgovske šole Brežice, izdani leta 2010 in 2011. gnv326050 Rožej Luka, Kunaverjeva ulica 3, Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje šole tehniških strok Bežigrad, izdano leta 1998. gnz326096 Rožej Luka, Kunaverjeva ulica 3, Ljubljana, obvestilo o uspehu, izdala Srednja šola tehniških strok Šiška, leta 1999. gnh326097 Shabani Sofije, Novosadska ulica 18, Ljubljana, spričevalo 3. in 4. letnik Gimnazije Jožeta Plečnika v Ljubljani, izdani leta 2010 in 2011. gno326082 Simonič Franc, Turno 20, Gorica pri Slivnici, spričevalo - zaključno Gostinske šole Celje (natakar), izdano leta 1961. gng326040 Slapničar Boža, Ob stadionu 19, Slovenska Bistrica, spričevalo o zaključnem izpitu Šolskega centra Ptuj, Ekonomske šole, št. 45, izdano leta 1996, izdano na ime Fluher. gnc326119 Stagoj Aleksandra, Lokovina 17, Dobrna, spričevalo 2. letnika Srednje zdravstvene šole Celje, izdano leta 2011. gne326067 Stopar Klementina, Tomšičeva ulica 45, Slovenj Gradec, spričevalo 1. in 2. letnika Srednje ekonomske šole Slovenj Gradec (ekonomski tehnik), izdani leta 2008, 2009. gnl326085 Šibila Matej, Tržec 18C, Videm pri Ptuju, spričevalo o zaključnem izpitu in spričevalo 1. in 3. letnika Šolskega centra Ptuj, Poklicna in tehniška strojna šola Ptuj, izdani leta 1997 in 2002. gnm326113 Štiherl Sašo, Mlakarjeva 22, Kranj, spričevalo o zaključnem izpitu Tekstilnega centra Kranj – tehniška tekstilna šola, izdano leta 1974. gnf326066 Štirn Urška, Dvorje 71, Cerklje na Gorenjskem, spričevalo o zaključnem izpitu Vrtnarske šole Celje, izdano leta 1999. gnf326041 Tepić Almin, Čentur 25, Marezige, spričevalo 3. letnika STŠ Koper in diplomo nižjega poklicnega izobraževanja – obdelovalec kovin, izdano leta 2007. gnu326101 Vardič Ive, Železničarska cesta 18, Črnomelj, diplomo Srednje šole kovinarske in elektrotehnične usmeritve Krško, št. I.NAD.E./104, leto izdaje 1988. gno326132 Vozelj Jožef, Dragovšek 18, Šmartno pri Litiji, spričevalo 1. letnika Srednje lesarske šole Ljubljana, izdano leta 1994. gnq326105 Vrhunec Gregor, Matija Blejca 8, Kamnik, spričevalo – zaključno Tehničnega šolskega centra Kranj, št. II/3054, izdano leta 2001. gnv326150 Žagar Sonja, Jernejeva vas 13, Črnomelj, spričevalo o poklicni maturi Srednje poklicne in strokovne šole Črnomelj, izdano leta 2004. gnq326055

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti