Uradni list

Številka 20
Uradni list RS, št. 20/2012 z dne 16. 3. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 20/2012 z dne 16. 3. 2012

Kazalo

VL 164901/2009 Os-1621/12 , Stran 538
VL 164901/2009 Os-1621/12
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni oddelek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnice UniCredit Banka Slovenija d.d., Šmartinska cesta 140, Ljubljana, ki jo zastopa odv. Andrej Vovšek, Ulica Vita Kraigherja 5, Maribor, proti dolžniku Mihi Cuderman, Trubarjeva cesta 85, Ljubljana, ki ga zastopa zak. zast. začasni zastopnik Igor Dolinšek, Linhartova 12, Ljubljana – dostava, zaradi izterjave 690,40 EUR, sklenilo: dolžniku Mihi Cuderman, Trubarjeva cesta 85, Ljubljana, se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni zastopnik. Za začasnega zastopnika se postavi Igor Dolinšek, Linhartova 12, Ljubljana. Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani dne 5. 1. 2012

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti