Uradni list

Številka 20
Uradni list RS, št. 20/2012 z dne 16. 3. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 20/2012 z dne 16. 3. 2012

Kazalo

Ob-1894/12 , Stran 536
Ob-1894/12
Družba Plama-pur, proizvodnja in predelava plastičnih mas, d.d. Podgrad, Podgrad 17, v skladu z določili ZGD-1, objavlja nasprotni predlog delničarja k predlogu sklepov pod 2. točko dnevnega reda 17. seje skupščine, sklicane za 6. 4. 2012, ob 10. uri, v sejni sobi družbe, katere sklic je bil objavljen v Uradnem listu RS, dne 2. 3. 2012. Delničar Dekleva Marijan, Podgrad 22a, 6244 Podgrad, je vložil nasprotni predlog k predlogom sklepov pri 2. točki dnevnega reda »Sprememba Statuta družbe« in hkrati sporočil, da bo ugovarjal objavljenim predlogom sklepov ter da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za nasprotna sklepa, ki glasita: 2.1. Skupščina sprejme vse predlagane spremembe Statuta družbe Plama pur d.d., skupaj s sprejetimi spremembami člena 19. in 20. člena sprememb Statuta Plama-pur, d.d., Podgrad. 2.2. Skupščina sprejme čistopis Statuta družbe Plama-pur d.d., Podgrad. Utemeljitev: Predlagatelj predlaga, da skupščina najprej odloča o spremembah statuta družbe, ki vključujejo spremembe 19. in 20. člena, kot jih predlaga predlagatelj, saj njegov predlog sledi določilom drugega odstavka 79. člena Zakona o sodelovanju delavcev pri upravljanju, da je v upravnem odboru najmanj eden izmed članov predstavnik delavcev. Število predstavnikov delavcev v upravnem odboru se določi s statutom družbe, vendar ne sme biti manjše od enega predstavnika delavcev izmed vsakokratnih treh dopolnjenih članov upravnega odbora. Predlog, ki predvideva, da ima upravni odbor 4 člane in od tega 3 člane predstavnike na predlog kapitala in 1 predstavnika delavcev, je tako v neskladju z Zakonom o sodelovanju delavcev pri upravljanju. Šele po tem, ko skupščina sprejme ali zavrne predlagani spremembi, se opravi obravnava in glasovanje o vseh ostalih spremembah statuta in sprejme čistopis statuta. Šele s tem dejanjem je izpolnjen pogoj za ugotovitveni sklep, da je z dnevom sprejema čistopisa statuta, družba prešla iz dvotirnega v enotirno upravljanje ter kasnejše razrešitve članov NS pri točki 3 ter imenovanje pri točki 4, kjer se skupščina tudi seznani s predstavnikom delavcev v upravnem odboru na osnovi pisnega predloga sveta delavcev. Nasprotni predlog predlagatelja je delničarjem na vpogled v tajništvu družbe, pod enakimi pogoji kot sklic in ostalo gradivo za skupščino, na spletnih straneh družbe: http://www.plama-pur.si in na borznem sistemu elektronskega obveščanja: http://seonet.ljse.si.
Plama-pur d.d. Podgrad

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti