Uradni list

Številka 20
Uradni list RS, št. 20/2012 z dne 16. 3. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 20/2012 z dne 16. 3. 2012

Kazalo

Št. 107/212 Ob-1875/12 , Stran 524
Št. 107/212 Ob-1875/12
Svet Centra za usposabljanje, delo in varstvo Dolfke Boštjančič, Draga razpisuje, na podlagi 25. člena Statuta Centra za usposabljanje, delo in varstvo Dolfke Boštjančič, Draga (v nadaljevanju Statut CUDV Draga) in sklepa 5. redne seje Sveta Centra za usposabljanje, delo in varstvo Dolfke Boštjančič, Draga, z dne 22. 2. 2012, prosto delovno mesto direktorja/direktorice Centra za usposabljanje, delo in varstvo Dolfke Boštjančič, Draga. Razpisni pogoji: Za direktorja/ico Centra za usposabljanje, delo in varstvo Dolfke Boštjančič, Draga je po določilih Statuta CUDV Draga in Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – UPB2, 23/07 – popr., 41/07 – popr., 122/07 – Odl. US) (v nadaljevanju ZSV) lahko imenovan/a kandidat/ka, ki poleg splošnih pogojev, določenih z zakonom, izpolnjuje še naslednje pogoje: – končana visoka strokovna ali univerzitetna izobrazba iz 69. člena ZSV; – pet let delovnih izkušenj; – opravljen strokovni izpit po Zakonu o socialnem varstvu; – opravljen program za vodenje socialnovarstvenega zavoda, ki ga določa socialna zbornica v soglasju s strokovnim svetom RS za splošno izobraževanje. Če kandidat/ka nima opravljenega programa za vodenje, ga mora opraviti najkasneje v enem letu od začetka opravljanja nalog direktorja, sicer mu/ji mandat preneha na podlagi zakona. ali – višja strokovna izobrazba iz 69. člena ZSV; – dvajset let delovnih izkušenj, od tega najmanj pet let na vodilnih in vodstvenih delovnih mestih na področju socialnega varstva; – opravljen strokovni izpit po Zakonu o socialnem varstvu; – opravljen program za vodenje socialnovarstvenega zavoda, ki ga določa Socialna zbornica v soglasju s strokovnim svetom RS za splošno izobraževanje. Če kandidat/ka nima opravljenega programa za vodenje, ga mora opraviti najkasneje v enem letu od začetka opravljanja nalog direktorja, sicer mu/ji mandat preneha na podlagi zakona. Kandidati/ke morajo k vlogi priložiti tudi program razvoja Centra za usposabljanje, delo in varstvo Dolfke Boštjančič, Draga. Mandat direktorja traja pet let. Z imenovanim direktorjem se sklene delovno razmerje za določen čas, za čas trajanja mandata. Kandidati pisne prijave z vsemi dokazili o izpolnjevanju pogojev in življenjepisom (kratek opis dosedanjih delovnih izkušenj) pošljejo na naslov: CUDV Draga, Draga 1, 1292 Ig, z oznako: »Razpis za direktorja – Ne odpiraj«. Rok za prijavo je 15 dni po objavi razpisa. Prijavljeni kandidati bodo o izbiri obveščeni najkasneje v 30 dneh po končanem izbirnem postopku.
Svet Centra za usposabljanje, delo in varstvo Dolfke Boštjančič, Draga

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti