Uradni list

Številka 20
Uradni list RS, št. 20/2012 z dne 16. 3. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 20/2012 z dne 16. 3. 2012

Kazalo

Št. 019/2012 Ob-1853/12 , Stran 523
Št. 019/2012 Ob-1853/12
V skladu s 35. členom Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91 in 8/96) in z 58. členom ZOFVI, ter sklepa 5. seje Sveta zavoda Glasbene šole Slovenska Bistrica, Ozka ulica 1, 2310 Slovenska Bistrica, razpisuje prosto delovno mesto ravnatelja/ravnateljice. Kandidat/ka mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja/ravnateljice izpolnjevati splošne zakonske pogoje in posebne pogoje, skladno z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo in 36/08 in Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 58/09 – ZOFVI-H, 64/09 in 65/09). Kandidati/ke morajo imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje zavoda. Izbrani kandidat/ka bo imenovan za dobo 5 let. Če bo izbran in imenovan kandidat/ka, ki ni zaposlen v Glasbeni šoli Slovenska Bistrica, bo pogodba o zaposlitvi sklenjena z imenovanim kandidatom/ko za določen čas, to je za čas trajanja mandata. Predvideni začetek dela je 1. september 2012. Prijave morajo vsebovati: – overjene kopije dokazila o izobrazbi, pridobljenem nazivu, opravljenem strokovnem izpitu, – dokazilo o opravljenem ravnateljskem izpitu, – potrdilo pristojnega okrajnega sodišča, da ni v kazenskem postopku (s priloženo osebno izjavo, da pri katerem koli drugem sodišču izven kraja stalnega prebivališča zoper njega ni uveden kazenski postopek za kaznivo dejanje zoper spolno nedotakljivost), potrdilo ne sme biti starejše od 30 dni, – potrdilo iz kazenske evidence (izda ga Ministrstvo za pravosodje), ki ne sme biti starejše od 30 dni, – kratek življenjepis u opisom dosedanjih delovnih izkušenj, program vodenja zavoda. Pisne prijave z dokazili pošljite v 8 dneh po objavi razpisa na naslov: Svet zavoda Glasbene šole Slovenska Bistrica, Ozka ulica 1, 2310 Slovenska Bistrica, s pripisom »Prijava na razpis za ravnatelja/ravnateljico«. Kandidati/ke bodo prejeli pisno obvestilo o imenovanju v zakonitem roku.
Svet zavoda Glasbene šole Slovenska Bistrica

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti