Uradni list

Številka 20
Uradni list RS, št. 20/2012 z dne 16. 3. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 20/2012 z dne 16. 3. 2012

Kazalo

Št. 10 Ob-1851/12 , Stran 523
Št. 10 Ob-1851/12
Svet Vrtca Zarja, Zagajškova ulica 8, 3000 Celje, v skladu s 35. členom Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91 in 8/96) in 58. členom ZOFVI ((Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo (ZOFVI-UPB5), 36/08, 58/09, (64/09, 65/09 popr.) in 20/11) ter sklepa 2. seje Sveta Vrtca Zarja z dne 5. 3. 2012, razpisuje delovno mesto ravnatelja. Kandidat mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja izpolnjevati splošne zakonske pogoje in posebne pogoje, ki jih določa Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo (ZOFVI-UPB5), 36/08, 58/09, (64/09, 65/09 popr.) in 20/11). Kandidat mora imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje zavoda. Izbrani kandidat bo imenovan za dobo 5 let. Predviden začetek dela bo 1. 8. 2012. Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev (potrdilo o izobrazbi, nazivu, opravljenem strokovnem izpitu, opravljenem ravnateljskem izpitu, dosedanjih delovnih izkušnjah v vzgoji in izobraževanju s kratkim življenjepisom, potrdilo iz kazenske evidence o nekaznovanosti zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev in potrdilo o nekaznovanosti zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost, s potrdilom sodišča, da oseba ni v kazenskem postopku oziroma zoper njo ni vložena pravnomočna obtožnica, s priloženo pisno izjavo, da pri kateremkoli drugem sodišču – izven kraja prebivališča – zoper osebo ni uveden kazenski postopek za kaznivo dejanje zoper spolno nedotakljivost) ter program vodenja zavoda, pošljite v 8 dneh po objavi razpisa v zaprti ovojnici na naslov: Svet Vrtca Zarja, Zagajškova ulica 8, 3000 Celje, z oznako »za razpis ravnatelja«. Vloga bo štela za pravočasno, če bo zadnji dan roka s priporočeno pošiljko oddana na pošto. Kandidati bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli v zakonitem roku. V besedilu razpisa uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske.
Svet Vrtca Zarja Celje

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti