Uradni list

Številka 20
Uradni list RS, št. 20/2012 z dne 16. 3. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 20/2012 z dne 16. 3. 2012

Kazalo

Št. 06/12 Ob-1850/12 , Stran 523
Št. 06/12 Ob-1850/12
Svet zavoda Dijaškega doma Vič, Gerbičeva 51/A, 1000 Ljubljana, razpisuje na podlagi 58. člena ZOFVI (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09, 65/09) delovno mesto ravnatelja/ravnateljice. Kandidat/-ka mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja/ravnateljice izpolnjevati splošne zakonske pogoje in posebne pogoje, skladno z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo in 36/08, 58/09, 64/09, 65/09, 20/11). Kandidat/-ka mora imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje zavoda. Za ravnatelja/-ico je lahko imenovan, kdor: – izpolnjuje pogoje v skladu s 53., 58., 92., 107.a členom ZOFVI (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09, 65/09, 20/11) ali – izpolnjuje pogoje po 145. členu ZOFVI (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 65/09 – popr. in 20/11) ali – izpolnjuje pogoje po 43. členu ZOFVI-A (Uradni list RS, št. 64/01) ali – izpolnjuje pogoje po 9. členu ZOFVI-H (Uradni list RS, št. 58/09 in 65/09 – popr.), – ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev, – ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost. Izbrani kandidat/kandidatka bo imenovan/a za mandatno dobo 5 let. Če bo izbran/a in imenovan/a kandidat/ka, ki ni zaposlen/a v Dijaškem domu Vič, bo pogodba o zaposlitvi z imenovanim/o kandidatom/ko sklenjena za določen čas, to je za čas trajanja mandata. Predvideni začetek dela bo 18. 9. 2012 oziroma skladno s sklepom o imenovanju. Kandidati/ke morajo k vlogi priložiti program vodenja zavoda. Kandidati/ke naj vloge z overjenimi dokazili o izpolnjevanju pogojev, opisom dosedanjih delovnih izkušenj v vzgoji in izobraževanju ter kratkim življenjepisom vključno z izpisom dejstev iz kazenske evidence, ki ne smejo biti starejše od 1 meseca, pošljejo v zaprti ovojnici, z oznako »za razpis ravnatelja/ravnateljice« in naslovijo na naslov Svet zavoda, Dijaški dom Vič, Gerbičeva ulica 51/a, 1000 Ljubljana, v roku 10 dni od dneva objave tega razpisa. Vloga bo štela za pravočasno, če bo oddana na pošto zadnji dan roka s priporočeno pošiljko. Prijavljeni/e kandidati /kandidatke bodo prejeli pisno obvestilo o izbiri v zakonitem roku.
Dijaški dom Vič

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti