Uradni list

Številka 20
Uradni list RS, št. 20/2012 z dne 16. 3. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 20/2012 z dne 16. 3. 2012

Kazalo

Št. 3828-3/2012 Ob-1883/12 , Stran 512
Št. 3828-3/2012 Ob-1883/12
Občina Prebold, Hmeljarska 3, 3312 Prebold, na podlagi Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10), Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11) objavlja
javni razpis
za nakup nepremičnine z javnim zbiranjem ponudb
I. Kupec: Občina Prebold, Hmeljarska 3, 3312 Prebold. II. Predmet je nakup prostorov v velikosti 300 m2, primernih za izvajanje turističnih, razstavnih in muzejskih dejavnosti v Občini Prebold. III. Pogoji nakupa: 1. prostori morajo biti komunalno in energetsko opremljeni, s primernimi zunanjimi površinami ter dostopni tudi gibalno oviranim osebam. 2. nepremičnina mora biti bremen prosta in z urejenim zemljiško­knjižnim vpisom. IV. Pogoji sodelovanja: 1. Kot ponudniki lahko sodelujejo pravne in fizične osebe. V. Pisna ponudba mora vsebovati: – podatke o ponudniku s točnim naslovom; – EMŠO oziroma matično številko ter davčno številko ponudnika; – pooblastilo overjeno pri notarju, v primeru, da se ponudba poda po pooblaščencu; – navedbo nepremičnine, za katero se podaja ponudba; – opis nepremičnine in prostorov, – natančno navedeno odkupno ceno za nepremičnino, VI. Postopek zbiranja ponudb in izbire najugodnejšega ponudnika 1. Ponudba se bo štela za pravočasno, če bo prispela najkasneje 20. dan po objavi javnega razpisa v Uradnem listu RS na naslov: Občina Prebold, Hmeljarska 3, 3312 Prebold z oznako »Ne odpiraj-javni razpis TI center«. Na hrbtni strani ovojnice mora biti napisan polni naslov pošiljatelja ponudbe. Ponudbe lahko ponudniki oddajo osebno v tajništvu Občine Prebold ali pošljejo po pošti s priporočeno pošiljko. Kolikor 20. dan pade na dela prosti dan se za zadnji dan oddaje ponudbe šteje prvi naslednji delovni dan. 2. Odpiranje ponudb ne bo javno. 3. Odpiranje ponudb bo opravila komisija 4. Ponudniki bodo o izboru obveščeni najkasneje v 30. dneh od odpiranja ponudb. 5. Kupec na podlagi tega zbiranja ponudb ni zavezan k sklenitvi pogodbe o nakupu nepremičnine. VII. Dodatne informacije so na voljo na tel. 03/703-64-00.
Občina Prebold

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti