Uradni list

Številka 20
Uradni list RS, št. 20/2012 z dne 16. 3. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 20/2012 z dne 16. 3. 2012

Kazalo

Št. 094-3/2012-1 Ob-1863/12 , Stran 503
Št. 094-3/2012-1 Ob-1863/12
Komisija za podelitev Župančičevih nagrad na podlagi Odloka o priznanjih Mestne občine Ljub­ljana (Uradni list RS, št. 116/08 in 107/09) objavlja
javni razpis
za podelitev Župančičevih nagrad za leto 2012
Župančičeve nagrade so najvišja priznanja Mestne občine Ljub­ljana za izjemne stvaritve s področja umetnosti in kulture, ki pomembno oblikujejo kulturno življenje prebivalcev Mestne občine Ljub­ljana, kakor tudi za stvaritve, za katere so ustvarjalci prejeli mednarodna priznanja oziroma so s svojim delom pomembno prispevali k upodobitvi, predstavitvi in ugledu mesta Ljub­ljane doma in v svetu. Mestna občina Ljub­ljana bo podelila največ štiri Župančičeve nagrade. Mestna občina Ljub­ljana razpisuje eno Župančičevo nagrado za življenjsko delo za izjemne kulturne stvaritve iz daljšega obdobja, ki trajno bogatijo kulturno zakladnico Mestne občine Ljub­ljana in so lahko izjemen kulturni dosežek tudi v mednarodnem merilu, in tri Župančičeve nagrade za dveletno obdobje za izjemne kulturne stvaritve, ki so bile javnosti predstavljene v obdobju preteklih dveh let (od konca marca 2010 do vključno marca 2012). Župančičevo nagrado lahko prejmejo ustvarjalci z območja Mestne občine Ljub­ljana. Pobudo za podelitev Župančičevih nagrad lahko podajo posamezniki in pravne osebe, ki imajo stalno prebivališče oziroma sedež v Mestni občini Ljub­ljana. V skladu z razpisom lahko za podelitev Župančičevih nagrad predlagajo druge kandidate po svoji presoji tudi člani Komisije za podelitev Župančičevih nagrad. Predlagatelji ne morejo predlagati posmrtne nagrade. Dobitnik lahko prejme nagrado samo enkrat in v tekočem letu največ eno priznanje Mestne občine Ljub­ljana. Pobuda za podelitev Župančičeve nagrade mora vsebovati: – podatke o kandidatu: ime in priimek oziroma naziv pravne osebe, rojstni datum v primeru fizične osebe, naslov, telefon ter v primeru pravne osebe še kontaktno osebo, če je to mogoče; – podatke o pobudniku: ime in priimek oziroma naziv pravne osebe, naslov, telefon ter v primeru, da je pobudnik pravna oseba, še kontaktno osebo; – navedbo vrste nagrade: A/ Župančičeva nagrada za življenjsko delo, B/ Župančičeva nagrada za delo iz obdobja preteklih dveh let; – utemeljitev pobude ter morebitna dodatna mnenja tistih, ki pobudo podpirajo. Komisija za podelitev Župančičevih nagrad bo pozvala kandidata, da poda soglasje h kandidaturi, ter v primeru, da je kandidat fizična oseba, tudi soglasje za uporabo osebnih podatkov. Če kandidat ne bo podal soglasja, bo pobuda izločena iz nadaljnje obravnave. Javni razpis za podelitev Župančičevih nagrad 2012 in razpisni obrazec bosta od dneva objave v Uradnem listu RS in v glasilu Ljub­ljana dosegljiva tudi na spletni strani Mestne občine Ljub­ljana (www.ljubljana.si). Dodatne informacije lahko dobite na Oddelku za kulturo Mestne uprave Mestne občine Ljub­ljana, Ambrožev trg 7, pri sekretarki Komisije za podelitev Župančičevih nagrad Manji Ravbar, po tel. 01/306-48-38 in 01/306-48-45 ter po e-pošti: manja.ravbar@ljubljana.si. Uradne ure po telefonu so vsak dan od 9. do 11. ure. Pobude za podelitev Župančičevih nagrad 2012 pošljite na razpisnem obrazcu na naslov: Mestna občina Ljub­ljana – sprejemna pisarna, Komisija za podelitev Župančičevih nagrad za leto 2012, Adamič Lundrovo nabrežje 2, p.p. 25, 1001 Ljub­ljana do vključno 16. aprila 2012 (datum poštnega žiga) kot priporočeno pošiljko v zaprti ovojnici s pripisom na sprednji strani: »Za razpis: Župančičeve nagrade 2012 – Ne odpiraj.« Pobudniki bodo o izboru obveščeni v roku 14 dni po izboru.
Komisija za podelitev Župančičevih nagrad

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti