Uradni list

Številka 105
Uradni list RS, št. 105/2012 z dne 27. 12. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 105/2012 z dne 27. 12. 2012

Kazalo

4061. Sklep o prenehanju javnega dobra, stran 11602.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09) in 16. člena Statuta Občine Veržej (Uradni list RS, št. 22/08) je Občinski svet Občine Veržej na 15. seji dne 18. 12. 2012 sprejel
S K L E P
o prenehanju javnega dobra
1. člen
Na nepremičnini parc. št. 813/3, zelenica v izmeri 124 m2, k. o. 237 Grlava, preneha status javnega dobra.
2. člen
Na nepremičnini iz 1. člena tega sklepa se po prenehanju statusa javnega dobra v zemljiško knjigo pri Okrajnem sodišču Ljutomer vpiše lastninska pravica v korist Občine Veržej, Ulica bratstva in enotnosti 8, 9241 Veržej do celote.
3. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0321-2/2012-43; 478-12/2012-1
Veržej, dne 18. decembra 2012
Župan
Občine Veržej
Slavko Petovar l.r.