Uradni list

Številka 105
Uradni list RS, št. 105/2012 z dne 27. 12. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 105/2012 z dne 27. 12. 2012

Kazalo

4059. Pravilnik o spremembah Pravilnika o dodeljevanju finančnih spodbud za novorojence v Občini Veržej, stran 11601.

Na podlagi 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08 Odl. US, 76/08, 79/09, 51/10) in 16. člena Statuta Občine Veržej (Uradni list RS, št. 22/08) je Občinski svet Občine Veržej na 15. redni seji dne 18. 12. 2012 sprejel
P R A V I L N I K
o spremembah Pravilnika o dodeljevanju finančnih spodbud za novorojence v Občini Veržej
1. člen
V Pravilniku o dodeljevanju finančnih spodbud za novorojence v Občini Veržej (Uradni list RS, št. 114/06) se v 3. členu znesek »50.000 SIT« nadomesti z zneskom »300 EUR«.
2. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0321-2/2012-42; 123-2/2012-2
Veržej, dne 18. decembra 2012
Župan
Občine Veržej
Slavko Petovar l.r.