Uradni list

Številka 105
Uradni list RS, št. 105/2012 z dne 27. 12. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 105/2012 z dne 27. 12. 2012

Kazalo

4058. Sprememba Statuta Občine Veržej, stran 11601.

Na podlagi 64. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08 – Odl. US, 76/08, 79/09, 51/10) ter 16. in 106. člena Statuta Občine Veržej (Uradni list RS, št. 22/08) je Občinski svet Občine Veržej na 15. redni seji dne 18. 12. 2012 sprejel
S P R E M E M B O S T A T U T A
Občine Veržej
1. člen
V Statutu Občine Veržej (Uradni list RS, št. 22/08) se spremeni 112. člen tako, da se glasi:
»Statuti, odloki in drugi predpisi občine morajo biti objavljeni v Uradnem glasilu slovenskih občin in pričnejo veljati petnajsti dan po objavi, če v njih ni drugače določeno.
V Uradnem glasilu slovenskih občin se objavljajo tudi drugi akti, za katere tako določi občinski svet.«
2. člen
Sprememba statuta začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0321-2/2012-41; 030-2/2012-1
Veržej, dne 18. decembra 2012
Župan
Občine Veržej
Slavko Petovar l.r.