Uradni list

Številka 105
Uradni list RS, št. 105/2012 z dne 27. 12. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 105/2012 z dne 27. 12. 2012

Kazalo

4056. Sklep o določitvi ekonomskih cen za programe predšolske vzgoje v vrtcu Lipa, stran 11601.

Na podlagi 31. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – UPB2, 25/08, 98/09 – ZIUZGK, 36/10, 94/10 – ZIU, 62/10 – ZUPJS in 40/11 – ZUPJS-A), Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Uradni list RS, št. 62/10 in 40/11), Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni list RS, št. 97/03, 77/05 in 120/05) in 16. člena Statuta Občine Štore (Uradni list RS, št. 1/12) je občinski svet na 13. redni seji dne 19. 12. 2012 sprejel
S K L E P
o določitvi ekonomskih cen za programe predšolske vzgoje v vrtcu Lipa
1. člen
Za programe predšolske vzgoje v vrtcu Lipa se od 1. 1. 2013 določijo ekonomske cene v naslednjih višinah:
+---------------------------------------------+-----------------+
|  I. starostno obdobje (otroci do 3 let)  |         |
+---------------------------------------------+-----------------+
|     Celodnevni program do 9 ur     |  409,03 EUR  |
+---------------------------------------------+-----------------+
| II. starostno obdobje (otroci od 3 do 6 let)|         |
+---------------------------------------------+-----------------+
|     Celodnevni program do 9 ur     |  323,16 EUR  |
+---------------------------------------------+-----------------+
| Kombinirani oddelki in starostno homogeni |         |
|      oddelki 3–4 letnih otrok     |         |
+---------------------------------------------+-----------------+
|     Celodnevni program do 9 ur     |  346,26 EUR  |
+---------------------------------------------+-----------------+
2. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2013 dalje.
Št. 032-0004/2010-76
Štore, dne 20. decembra 2012
Župan
Občine Štore
Miran Jurkošek l.r.