Uradni list

Številka 105
Uradni list RS, št. 105/2012 z dne 27. 12. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 105/2012 z dne 27. 12. 2012

Kazalo

4048. Pravilnik o dopolnitvi Pravilnika o obremenjevanju nepremičnega premoženja v lasti in upravljanju Občine Postojna – služnostne pravice, stran 11513.

Na podlagi 65. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – Odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – Odl. US in 40/12 – ZUJF), 16. člena Statuta Občine Postojna (Uradni list RS, št. 30/07, 53/10), 31. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10 in 75/12) ter 59. člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 27/07 – uradno prečiščeno besedilo, 70/08, 22/10, 37/11 – Odl. US in 10/12) je Občinski svet Občine Postojna na 12. seji dne 11. 12. 2012 sprejel
P R A V I L N I K
o dopolnitvi Pravilnika o obremenjevanju nepremičnega premoženja v lasti in upravljanju Občine Postojna – služnostne pravice
1. člen
V Pravilniku o obremenjevanju nepremičnega premoženja v lasti in upravljanju Občine Postojna – služnostne pravice (Uradni list RS, št. 54/05 in 29/10; v nadaljevanju: Pravilnik) se v 5. členu doda nova alineja, ki se glasi:
»– kadar drug predpis določa brezplačno podelitev služnostne pravice v javno korist«.
2. člen
Ostale določbe Pravilnika ostanejo nespremenjene.
3. člen
Ta Pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-8/2012
Postojna, dne 11. decembra 2012
Župan
Občine Postojna
Jernej Verbič l.r.