Uradni list

Številka 105
Uradni list RS, št. 105/2012 z dne 27. 12. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 105/2012 z dne 27. 12. 2012

Kazalo

4041. Sklep o financiranju političnih strank v Mestni občini Murska Sobota, stran 11477.

Na podlagi 26. člena Zakona o političnih strankah (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo in 103/07) ter 17. člena Statuta Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 23/07 – uradno prečiščeno besedilo in 49/10) je Mestni svet Mestne občine Murska Sobota na 15. redni seji dne 18. decembra 2012 sprejel
S K L E P
o financiranju političnih strank v Mestni občini Murska Sobota
1. člen
Političnim strankam, ki so kandidirale kandidate oziroma kandidatke na zadnjih volitvah za Mestni svet Mestne občine Murska Sobota, se dodelijo sredstva iz občinskega proračuna sorazmerno številu glasov volivcev, ki jih je dobila posamezna politična stranka na volitvah.
Stranka pridobi sredstva iz proračuna občine, če je dobila najmanj 50 % glasov potrebnih za izvolitev enega člana mestnega sveta.
2. člen
Višina sredstev, ki se namenijo za financiranje političnih strank, se določi v proračunu občine za tekoče proračunsko leto in znaša 0,405 EUR mesečno za dobljen glas na zadnjih volitvah za člane Mestnega sveta Mestne občine Murska Sobota.
3. člen
Sredstva se političnim strankam nakazujejo mesečno na njihove transakcijske račune.
4. člen
Z uveljavitvijo tega sklepa preneha veljati Sklep o financiranju političnih strank v Mestni občini Murska Sobota (Uradni list RS, št. 110/09).
5. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne z veljavnostjo Odloka o proračunu Mestne občine Murska Sobota za leto 2013.
Št. 011-0016/2012-2
Murska Sobota, dne 18. decembra 2012
Župan
Mestne občine Murska Sobota
Anton Štihec l.r.

AAA Zlata odličnost