Uradni list

Številka 105
Uradni list RS, št. 105/2012 z dne 27. 12. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 105/2012 z dne 27. 12. 2012

Kazalo

4035. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra, stran 11475.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi – uradno prečiščeno besedilo (ZLS-UPB2, Uradni listi RS, št. 94/07, 27/08 Odl. US: Up-2925/07-15, U-I-21/07-18, 76/08, 100/08 Odl. US: U-I-427/06-9) ter 16. člena Statuta Občine Mirna Peč (Uradni list RS, št. 59/07 in 14/08) je Občinski svet Občine Mirna Peč na 18. redni seji dne 18. 12. 2012 sprejel
S K L E P
o ukinitvi statusa javnega dobra
I.
S tem sklepom se ukine status javnega dobra na zemljišču parc. št. 2521/7, pot v izmeri 46 m2, k.o. 1450 – GOLOBINJEK.
II.
Zemljišče iz I. točke tega sklepa preneha imeti status javnega dobra in postane last Občine Mirna Peč.
III.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-10/2012-6
Mirna Peč, dne 19. decembra 2012
Župan
Občine Mirna Peč
Andrej Kastelic l.r.