Uradni list

Številka 105
Uradni list RS, št. 105/2012 z dne 27. 12. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 105/2012 z dne 27. 12. 2012

Kazalo

4018. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča, stran 11446.

Na podlagi 58. in 61. člena Zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list SRS, št. 18/84, 32/85, 33/89, 24/92 in 44/97 ter odločb ustavnega sodišča), 5. točke prvega odstavka 179. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03 – popravek) in 218. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – UPB1, 14/05 – popravek, 126/07, 108/09, 57/12 in odločb ustavnega sodišča) ter 18. člena Statuta Občine Grosuplje (Uradni list RS, št. 1/10) je Občinski svet Občine Grosuplje na 15. seji dne 19. 12. 2012 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča
1. člen
V Odloku o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča (Uradni list RS, št. 5/97, 12/01, 31/01 in 116/03) se spremenita 1. in 2. točka prvega odstavka 2. člena tako, da se glasita:
I. območje: naselje Grosuplje, Brezje pri Grosupljem in Brvace, razen hišnih številk 7, 7a in 8;
II. območje: Šmarje-Sap, Cikava, Mali Vrh pri Šmarju, Veliki vrh pri Šmarju in Brvace s hišnimi številkami 7, 7a in 8;
2. člen
Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2013 dalje.
Št. 414-3/95
Grosuplje, dne 19. decembra 2012
Župan
Občine Grosuplje
dr. Peter Verlič l.r.