Uradni list

Številka 104
Uradni list RS, št. 104/2012 z dne 24. 12. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 104/2012 z dne 24. 12. 2012

Kazalo

3993. Sklep o cenah storitev čiščenja in odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode na območju Občine Sodražica, stran 11382.

Na podlagi Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode na območju Občine Sodražica (Uradni list RS, št. 49/12) je Občinski svet Občine Sodražica na 13. redni seji dne 19. 12. 2012 sprejel
S K L E P
o cenah storitev čiščenja in odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode na območju Občine Sodražica
1. člen
S tem sklepom se določijo cene elementov obračuna storitve čiščenja in odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode, ki jih izvaja Komunala Ribnica d.o.o. (v nadaljevanju: izvajalec javne službe), uporabnikom na področju Občine Sodražica.
2. člen
Cene, določene s tem sklepom, veljajo za uporabnike na območju Občine Sodražica, ki so ali bodo priključeni na sisteme v upravljanju izvajalca javne službe.
3. člen
Cena čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode znaša 0,7468 €/m3.
4. člen
Omrežnina čiščenja, ki pokriva stroške javne infrastrukture, za vodomer DN 13 oziroma DN 15, znaša 0,8333 €/mesec. Za vodomere drugih dimenzij se omrežnina izračuna skladno z določili Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja. Omrežnina po posameznih dimenzijah vodomera tako znaša:
+----------------------+------------------+---------------------+
|    Vodomer    | Faktor omrežnine |Polna cena omrežnine |
|           |         |v €/mesec (brez DDV) |
+----------------------+------------------+---------------------+
|  DN 13, 15 (1/2")  |    1     |    0,8333    |
+----------------------+------------------+---------------------+
|   DN 20 (3/4")   |    1,67    |    1,3916    |
+----------------------+------------------+---------------------+
|    pavšal    |    1,67    |    1,3916    |
+----------------------+------------------+---------------------+
|   DN 25 (1")   |    2,5    |    2,0832    |
+----------------------+------------------+---------------------+
|   DN 32 (5/4")   |    4     |    3,3331    |
+----------------------+------------------+---------------------+
|   DN 40 (6/4")   |    6,67    |    5,5579    |
+----------------------+------------------+---------------------+
|     DN 50    |    10    |    8,3326    |
+----------------------+------------------+---------------------+
|     DN 65    |   23,33    |    19,4400    |
+----------------------+------------------+---------------------+
|     DN 80    |   33,33    |    27,7727    |
+----------------------+------------------+---------------------+
|    DN 100    |    50    |    41,6632    |
+----------------------+------------------+---------------------+
|    DN 150    |    100    |    83,3264    |
+----------------------+------------------+---------------------+
|   KOM DN 50/20   |    10    |    8,3326    |
+----------------------+------------------+---------------------+
|   KOM DN 80/20   |   33,33    |    27,7727    |
+----------------------+------------------+---------------------+
|   KOM DN 100/20  |    50    |    41,6632    |
+----------------------+------------------+---------------------+
|   KOM DN 100/25  |    50    |    41,6632    |
+----------------------+------------------+---------------------+
|   KOM DN 150/20  |    100    |    83,3264    |
+----------------------+------------------+---------------------+
Občina Sodražica o morebitni subvenciji omrežnine odloči s posebnim aktom, v katerem določi višino in vir subvencije. Omrežnino za čiščenje skladno z določili Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja plačujejo vsi porabniki vode v Občini Sodražica, ne glede na to, ali so priključeni na kanalizacijski sistem, ali pa storitev čiščenja uporabljajo preko prevzema in čiščenja grezničnega blata in muljev iz male komunalne čistilne naprave na čistilno napravo Sodražica.
Omrežnina za čiščenje se vsem uporabnikom zaračunava v enakomernih mesečnih obrokih.
5. člen
Cena odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode znaša 0,1905 €/m3.
6. člen
Omrežnina odvajanja, ki pokriva stroške javne infrastrukture, za vodomer DN 13 oziroma DN 15, znaša 2,2831 €/mesec. Za vodomere drugih dimenzij se omrežnina izračuna skladno z določili Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja. Omrežnina po posameznih dimenzijah vodomera tako znaša:
+-----------------------+----------------+----------------------+
|    Vodomer    |Faktor omrežnine|Polna cena omrežnine v|
|            |        | €/mesec (brez DDV) |
+-----------------------+----------------+----------------------+
|  DN 13, 15 (1/2")  |    1    |    2,2831    |
+-----------------------+----------------+----------------------+
| DN 20 (3/4"), pavšal |   1,67   |    3,8128    |
+-----------------------+----------------+----------------------+
|   DN 25 (1")    |   2,5    |    5,7078    |
+-----------------------+----------------+----------------------+
|   DN 32 (5/4")   |    4    |    9,1325    |
+-----------------------+----------------+----------------------+
|   DN 40 (6/4")   |   6,67   |    15,2284    |
+-----------------------+----------------+----------------------+
| DN 50, KOM DN 50/20 |    10    |    22,8311    |
+-----------------------+----------------+----------------------+
|     DN 65     |   23,33   |    53,2651    |
+-----------------------+----------------+----------------------+
| DN 80, KOM DN 80/20 |   33,33   |    76,0962    |
+-----------------------+----------------+----------------------+
|    DN 100     |    50    |    114,1557    |
+-----------------------+----------------+----------------------+
|    DN 150     |   100    |    228,3114    |
+-----------------------+----------------+----------------------+
Občina Sodražica o morebitni subvenciji omrežnine odloči s posebnim aktom, v katerem določi višino in vir subvencije. Omrežnino za odvajanje plačujejo samo uporabniki, ki so priključeni na kanalizacijski sistem.
Omrežnina za odvajanje se uporabnikom zaračunava mesečno.
7. člen
Cena prevzema blata iz obstoječih greznic in malih komunalnih čistilnih naprav v Občini Sodražica znaša 8,3226 €/m3, cena ravnanja z blatom iz obstoječih greznic in malih komunalnih čistilnih naprav v Občini Sodražica znaša 2,6194 €/m3. Minimalna obračunska enota je 6 m3.
8. člen
Cena obratovalnega monitoringa male komunalne čistilne naprave znaša 80,00 €.
9. člen
Sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Cene za čiščenje in odvajanje komunalne in padavinske odpadne vode se začnejo uporabljati, ko bodo prenehale veljati zakonske omejitve za njihovo uveljavitev.
Z dnem uveljavitve navedenih postavk po tem sklepu, prenehajo veljati dosedanje cene čiščenja in odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode, ki veljajo od 8. 2. 2007.
Št. 354-9/12
Sodražica, dne 20. decembra 2012
Župan
Občine Sodražica
Blaž Milavec l.r.

AAA Zlata odličnost