Uradni list

Številka 104
Uradni list RS, št. 104/2012 z dne 24. 12. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 104/2012 z dne 24. 12. 2012

Kazalo

3991. Sklep o začasnem financiranju Občine Beltinci za leto 2013, stran 11381.

Na podlagi 32. in 33. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4, 110/11 – ZDIU12) in 111. člena Statuta Občine Beltinci (Uradni list RS, št. 83/09) ter 23. člena Odloka o proračunu Občine Beltinci za leto 2012 (Uradni list RS, št. 12/12) je župan Občine Beltinci sprejel
S K L E P
o začasnem financiranju Občine Beltinci za leto 2013
1. člen
V obdobju do začetka veljavnosti proračuna Občine Beltinci za leto 2013, oziroma najdlje do 31. 3. 2013, se financiranje funkcij občine ter njenih nalog in drugih s predpisi določenih namenov začasno nadaljuje na podlagi Odloka o proračunu Občine Beltinci za leto 2012.
2. člen
Neposredni proračunski uporabniki lahko v obdobju začasnega financiranja prevzemajo in plačujejo obveznosti v breme svojega finančnega načrta do višine, sorazmerne s porabljenimi sredstvi v enakem obdobju preteklega leta.
Skupni obseg odhodkov in drugih izdatkov realiziranega proračuna v obdobju od 1. januarja do 31. marca 2012 je znašal 2,750.408,09 EUR in predstavlja obseg začasnega financiranja po tem sklepu.
3. člen
V obdobju začasnega financiranja lahko neposredni proračunski uporabniki prevzemajo in plačujejo obveznosti iz istih proračunskih postavk kot v preteklem letu.
Seznam proračunskih postavk posameznega neposrednega proračunskega uporabnika se objavi na spletni strani občine – www.beltinci.si.
V obdobju začasnega financiranja neposredni uporabniki proračuna ne smejo povečevati števila zaposlenih glede na dan 31. december 2012.
4. člen
Obveznosti, plačane v obdobju začasnega financiranja, se vključijo v proračun Občine Beltinci za leto 2013.
5. člen
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2013.
Št. 402-2012/01-01
Beltinci, dne 21. decembra 2012
Župan
Občine Beltinci
dr. Matej Gomboši l.r.