Uradni list

Številka 104
Uradni list RS, št. 104/2012 z dne 24. 12. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 104/2012 z dne 24. 12. 2012

Kazalo

3989. Proračun Republike Slovenije za leto 2014 (DP2014), stran 11199.

Na podlagi devetega odstavka 2. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo) in 107. ter 162. člena Poslovnika državnega zbora (Uradni list RS, št. 92/07 – uradno prečiščeno besedilo in 105/10) je Državni zbor na seji dne 6. decembra 2012 sprejel
P R O R A Č U N
Republike Slovenije za leto 2014 (DP2014)
(1) Prihodki in odhodki ter drugi prejemki in izdatki proračuna Republike Slovenije za leto 2014 so izkazani v bilanci prihodkov in odhodkov, v računu finančnih terjatev in naložb ter v računu financiranja.
(2) Proračun Republike Slovenije za leto 2014 se določa v naslednjih zneskih:
Ta proračun začne veljati 1. januarja 2014.
Št. 411-02/12-7/61
Ljubljana, dne 6. decembra 2012
EPA 693-VI
Državni zbor
Republike Slovenije
dr. Gregor Virant l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost