Uradni list

Številka 103
Uradni list RS, št. 103/2012 z dne 24. 12. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 103/2012 z dne 24. 12. 2012

Kazalo

3976. Sklep o vrednosti točke za obračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Škocjan za obdobje leta 2013, stran 10983.

Na podlagi Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – UPB1 (14/05 – popr.), 92/05 – ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 126/07, 108/09, 61/10 – ZRud-1 (62/10 – popr.), 57/12) v povezavi z Zakonom o stavbnih zemljiščih (Uradni list SRS, št. 18/84, 32/85, 33/89 in Uradni list RS, št. 24/92, 29/95, 44/97, 110/02 – ZUreP-1 (8/03 – popr.)), 15. člena Statuta Občine Škocjan (Uradni list RS, št. 101/06 – UPB1) ter 12. člena Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Škocjan (Uradni list RS, št. 135/03) je Občinski svet Občine Škocjan na 18. seji dne 18. 12. 2012 sprejel
S K L E P
o vrednosti točke za obračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Škocjan za obdobje leta 2013
1. člen
Mesečna vrednost točke, ki je osnova za obračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za območje Občine Škocjan, se za leto 2013, določi kot sledi:
+------------------------------------------------+--------------+
|– za stanovanja, stanovanjske in počitniške   |       |
|hiše, garaže zasebnih lastnikov         |  0,0001948 €|
+------------------------------------------------+--------------+
|– za objekte družbenih dejavnosti        |  0,0001252 €|
+------------------------------------------------+--------------+
|– za poslovne površine v stavbah, ki se     |       |
|uporabljajo in nezazidana stavbna zemljišča v  |       |
|uporabi podjetij                |  0,0002482 €|
+------------------------------------------------+--------------+
|– za ostala nezazidana stavbna zemljišča    |  0,0000740 €|
+------------------------------------------------+--------------+
|– za poslovne površine v stavbah, ki se ne   |       |
|uporabljajo                   |  0,0004822 €|
+------------------------------------------------+--------------+
2. člen
Določena mesečna vrednost točke za nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča se uporabi za odmero nadomestila za pravne in fizične osebe.
3. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se za proračunsko leto 2013.
Št. 422-0001/2012
Škocjan, dne 18. decembra 2012
Župan
Občine Škocjan
Jože Kapler l.r.

AAA Zlata odličnost