Uradni list

Številka 103
Uradni list RS, št. 103/2012 z dne 24. 12. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 103/2012 z dne 24. 12. 2012

Kazalo

3971. Sklep o začasnem financiranju Mestne občine Slovenj Gradec v obdobju januar–marec 2013, stran 10975.

Na podlagi 32. in 33. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 110/02 – ZDT-B, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSPDPO, 109/08, 49/09, 38/10 – ZUKN, 107/10, 11/11 – UPB4, 110/11 – ZDIU12) in 30. člena Statuta Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 43/08 – UPB1, 53/11) izdajam
S K L E P
o začasnem financiranju Mestne občine Slovenj Gradec v obdobju januar–marec 2013
I.
V letu 2013 se financiranje funkcij Mestne občine Slovenj Gradec ter njenih nalog in drugih s predpisi določenih namenov (v nadaljnjem besedilu: začasno financiranje) začasno nadaljuje na podlagi proračuna Mestne občine Slovenj Gradec za leto 2012. Začasno financiranje traja najdlje do 31. marca 2013.
II.
V obdobju začasnega financiranja se smejo uporabiti sredstva do višine, sorazmerne s porabljenimi sredstvi v enakem obdobju v proračunu za preteklo leto.
III.
Po preteku začasnega financiranja se v tem obdobju plačane obveznosti vključijo v proračun za leto 2013.
IV.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2013.
Št. 410-144/2012
Slovenj Gradec, dne 12. decembra 2012
Župan
Mestne občine Slovenj Gradec
Andrej Čas l.r.

AAA Zlata odličnost