Uradni list

Številka 103
Uradni list RS, št. 103/2012 z dne 24. 12. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 103/2012 z dne 24. 12. 2012

Kazalo

3966. Odredba o spremembi Odredbe o izvajanju sistematičnega spremljanja stanja bolezni in cepljenj živali v letu 2013, stran 10970.

Na podlagi 1. točke 45. člena Zakona o veterinarstvu (Uradni list RS, št. 33/01, 110/02 – ZGO-1, 45/04 – ZdZPKG, 62/04 – odl. US, 93/05 – ZVMS in 90/12 – ZdZPVHVVR) ter sedmega odstavka 15. člena in za izvedbo petega odstavka 6. člena Zakona o veterinarskih merilih skladnosti (Uradni list RS, št. 93/05 in 90/12 – ZdZPVHVVR) izdaja minister za kmetijstvo in okolje
O D R E D B O
o spremembi Odredbe o izvajanju sistematičnega spremljanja stanja bolezni in cepljenj živali v letu 2013
1. člen
V Odredbi o izvajanju sistematičnega spremljanja stanja bolezni in cepljenj živali v letu 2013 (Uradni list RS, št. 97/12) se tretji odstavek 18. člena spremeni tako, da se glasi:
»(3) Preiskati je treba vse poginule ali usmrčene ovce in koze iz tropov, ki so vključeni v rejski program, starejše od 18 mesecev ali ki sta jim iz dlesni izrasla več kot dva stalna sekalca. Seznam rej pripravi priznana rejska organizacija v skladu z zakonom, ki ureja živinorejo. Preiskati je treba tudi 500 poginulih ali usmrčenih ovac in 100 poginulih ali usmrčenih koz iz ostalih tropov. Program vzorčenja v skladu s pravili iz 4. točke Dela II Poglavja A Priloge III Uredbe 999/2001/ES pripravi NVI, potrdi ga Uprava. Vzorce odvzame NVI v odobrenih obratih kategorije 1, ki izvajajo vmesne dejavnosti, in opravi preiskave.«.
2. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-618/2012
Ljubljana, dne 20. decembra 2012
EVA 2012-2330-0262
Franc Bogovič l.r.
Minister
za kmetijstvo in okolje

AAA Zlata odličnost