Uradni list

Številka 103
Uradni list RS, št. 103/2012 z dne 24. 12. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 103/2012 z dne 24. 12. 2012

Kazalo

3963. Sklep o nalogah komisij Državnega sveta Republike Slovenije, stran 10968.

Na podlagi tretjega in četrtega odstavka 45. člena Zakona o Državnem svetu (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo in 95/09 – odl. US) je Državni svet Republike Slovenije na 2. seji dne 19. 12. 2012 sprejel
S K L E P
o nalogah komisij Državnega sveta Republike Slovenije
I.
1. Komisija Državnega sveta Republike Slovenije za državno ureditev
Komisija za državno ureditev obravnava predloge zakonov in druge akte, ki se nanašajo na:
– notranje zadeve države,
– pravosodni sistem države,
– javno upravo države,
– obrambo države.
Komisija obravnava pobude in vprašanja članov Državnega sveta v zvezi z zadevami, ki jih obravnava ter druge zadeve, za katere jo pooblasti Državni svet. Komisija pripravlja predloge zahtev in mnenj v zvezi z zakoni in drugimi akti, ki se nanašajo na zadeve, ki jih obravnava.
2. Komisija Državnega sveta Republike Slovenije za mednarodne odnose in evropske zadeve
Komisija za mednarodne odnose in evropske zadeve obravnava predloge zakonov in druge akte, ki se nanašajo na:
– področje zunanjih zadev države,
– položaj Slovencev v zamejstvu in po svetu,
– zadeve Evropske unije,
– sodelovanje s tujimi parlamentarnimi institucijami.
Komisija obravnava pobude in vprašanja članov Državnega sveta v zvezi z zadevami, ki jih obravnava ter druge zadeve, za katere jo pooblasti Državni svet. Komisija pripravlja predloge zahtev in mnenj v zvezi z zakoni in drugimi akti, ki se nanašajo na zadeve, ki jih obravnava.
3. Komisija Državnega sveta Republike Slovenije za gospodarstvo, obrt, turizem in finance
Komisija Državnega sveta Republike Slovenije za gospodarstvo, obrt, turizem in finance obravnava predloge zakonov in druge akte, ki se nanašajo na:
– področje ekonomskega sistema in slovenskega notranjega trga,
– položaj in razvoj posameznih področij gospodarstva,
– ekonomski položaj in problematika malega gospodarstva in turizma,
– razvoj in druga problematika gostinstva in obrti,
– spremljanje razvoja turizma in njegove promocije,
– področje javnih financ, monetarne politike in davčnega sistema.
Komisija obravnava pobude in vprašanja članov Državnega sveta v zvezi z zadevami, ki jih obravnava ter druge zadeve, za katere jo pooblasti Državni svet. Komisija pripravlja predloge zahtev in mnenj v zvezi z zakoni in drugimi akti, ki se nanašajo na zadeve, ki jih obravnava.
4. Komisija Državnega sveta Republike Slovenije za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide
Komisija za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide obravnava predloge zakonov in druge akte, ki se nanašajo na naslednja področja:
– socialno varstvo,
– zdravstveno varstvo,
– delovna razmerja, socialno sporazumevanje in kolektivno dogovarjanje,
– varstvo invalidov,
– varstvo otrok in družine.
Komisija obravnava pobude in vprašanja članov Državnega sveta v zvezi z zadevami, ki jih obravnava ter druge zadeve, za katere jo pooblasti Državni svet. Komisija pripravlja predloge zahtev in mnenj v zvezi z zakoni in drugimi akti, ki se nanašajo na zadeve, ki jih obravnava.
5. Komisija Državnega sveta Republike Slovenije za kulturo, znanost, šolstvo in šport
Komisija za kulturo, znanost, šolstvo in šport obravnava predloge zakonov in druge akte, ki se nanašajo na naslednja področja:
– predšolska vzgoja, osnovno, srednje, višje in visoko šolstvo,
– kultura, mediji in šport,
– znanost in tehnologija.
Komisija obravnava pobude in vprašanja članov Državnega sveta v zvezi z zadevami, ki jih obravnava ter druge zadeve, za katere jo pooblasti Državni svet. Komisija pripravlja predloge zahtev in mnenj v zvezi z zakoni in drugimi akti, ki se nanašajo na zadeve, ki jih obravnava.
6. Komisija Državnega sveta Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalni razvoj
Komisija za lokalno samoupravo in regionalni razvoj obravnava predloge zakonov, in druge akte, ki se nanašajo na naslednja področja:
– lokalna samouprava,
– regionalni razvoj,
– varstvo okolja in urejanje prostora,
– komunalna, prometna in gospodarska infrastruktura ter pomorstvo kot elementi regionalnega razvoja,
– stanovanjsko gospodarstvo.
Komisija obravnava pobude in vprašanja članov Državnega sveta v zvezi z zadevami, ki jih obravnava ter druge zadeve, za katere jo pooblasti Državni svet. Komisija pripravlja predloge zahtev in mnenj v zvezi z zakoni in drugimi akti, ki se nanašajo na zadeve, ki jih obravnava.
7. Komisija Državnega sveta Republike Slovenije za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Komisija za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano obravnava predloge zakonov in druge akte, ki se nanašajo na naslednja področja:
– kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo in ribištvo,
– prehrambna industrija,
– veterinarstvo.
Komisija obravnava pobude in vprašanja članov Državnega sveta v zvezi z zadevami, ki jih obravnava ter druge zadeve, za katere jo pooblasti Državni svet. Komisija pripravlja predloge zahtev in mnenj v zvezi z zakoni in drugimi akti, ki se nanašajo na zadeve, ki jih obravnava.
8. Mandatno-imunitetna komisija Državnega sveta Republike Slovenije
Mandatno-imunitetna komisija Državnega sveta Republike Slovenije poleg zadev, ki izhajajo iz Zakona o Državnem svetu in Poslovnika Državnega sveta, opravlja še naslednje naloge:
– obravnava predloge sprememb poslovnika in drugih aktov Državnega sveta,
– obravnava predloge za razlago določb Poslovnika Državnega sveta in drugih aktov Državnega sveta,
– obravnava predloge aktov, ki urejajo pogoje za delo članov Državnega sveta,
– obravnava druge zadeve, za katere jo pooblasti Državni svet.
II.
Ta sklep začne veljati z dnem sprejema na seji Državnega sveta.
Št. 020-09/12-5/1
Ljubljana, dne 19. decembra 2012
Mitja Bervar l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost