Uradni list

Številka 102
Uradni list RS, št. 102/2012 z dne 21. 12. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 102/2012 z dne 21. 12. 2012

Kazalo

3873. Akt o določitvi tarifnih postavk omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina na geografskem območju Občine Prevalje, stran 10824.

Na podlagi drugega odstavka 32. člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 27/07 - uradno prečiščeno besedilo, 70/08, 22/10, 37/11 - Odl. US in 10/12) ter soglasja Javne agencije Republike Slovenije za energijo k omrežnini za uporabo omrežij zemeljskega plina in upravičenim stroškom ter drugim elementom omrežnine, št. 221-27/2012-15/429, z dne 30. 11. 2012, družbi PETROL, Slovenska energetska družba, d.d., Ljubljana, Dunajska c. 50, 1000 Ljubljana in PETROL ENERGETIKA proizvodnja in distribucija energetskih medijev d.o.o., Koroška cesta 14, 2390 Ravne na Koroškem, kot izvajalca gospodarske javne službe dejavnost sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina na geografskem območju Občine Prevalje, izdajata
A K T
o določitvi tarifnih postavk omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina na geografskem območju Občine Prevalje
1. člen
(1) S tem aktom se določajo tarifne postavke omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina, ki so sestavljene iz tarifnih postavk za distribucijo in tarifnih postavk za meritve.
(2) Ta akt se uporablja za geografsko območje Občine Prevalje na katerem izvajata dejavnost sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina družbi PETROL, Slovenska energetska družba, d.d., Ljubljana, Dunajska c. 50, 1000 Ljubljana in PETROL ENERGETIKA proizvodnja in distribucija energetskih medijev d.o.o., Koroška cesta 14, 2390 Ravne na Koroškem.
2. člen
Tarifne postavke za distribucijo po posameznih letih regulativnega obdobja glede na odjemno skupino na mesec znašajo:
- od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013
- od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014
- od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015
3. člen
Tarifne postavke za meritve po posameznih letih regulativnega obdobja na mesec znašajo:
4. člen
Z dnem uveljavitve tega akta preneha veljati Akt o določitvi omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina na geografskem območju Občine Prevalje (Uradni list RS, št. 103/11).
5. člen
Ta akt začne veljati 1. januarja 2013 in velja do 31. decembra 2015.
Št. OM RUKI-45/1032/DP
Ravne na Koroškem, dne 22. novembra 2012
EVA 2012-2430-0182
PETROL d.d., Ljubljana
Zakoniti zastopnik
mag. Rok Vodnik l.r.
Član uprave
 
PETROL ENERGETIKA d. o. o.
Zakoniti zastopnik
Mojca Kert l.r.
Direktorica

AAA Zlata odličnost