Uradni list

Številka 102
Uradni list RS, št. 102/2012 z dne 21. 12. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 102/2012 z dne 21. 12. 2012

Kazalo

3869. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o podračunih ter načinu plačevanja obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov, stran 10809.

Na podlagi drugega odstavka 91. člena Zakona o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 13/11 - uradno prečiščeno besedilo in 32/12), četrte in pete alineje petega odstavka 22. člena Zakona o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike (Uradni list RS, št. 59/10) izdaja minister za finance
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o podračunih ter načinu plačevanja obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov
1. člen
V Pravilniku o podračunih ter načinu plačevanja obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov (Uradni list RS, št. 103/10 in 48/11 (51/11 popr.)) se v 2. členu 2. točka spremeni tako, da se glasi:
»2. Med podračune JFP skupine A sodijo tudi prehodni davčni in prehodni carinski podračuni, ki so namenjeni plačevanju dajatev, ki pripadajo enemu samemu prejemniku in katerih nadzornik za plačevanje in evidentiranje plačanih dajatev je Davčna uprava Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: DURS) oziroma Carinska uprava Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: CURS).«.
V 3. točki se drugi stavek spremeni tako, da se glasi:
»Shema omogoča prikazovanje seznama podračunov v skrajšani obliki in je 01EZR-OBČNNNNNkk, 01EZR-844NNNNNkk, 01EZR-888OBČNNkk, 01EZR-999OBČNNkk ali 01100-844OBČNNkk, 01100-888OBČNNkk in 01100-999OBČNNkk, če ima občina odprt podračun v EZR države.«
V tabeli pod besedilom se na koncu, za besedilom »888 3-mestno število, ki označuje prehodni davčni podračun« doda vrstica, ki se glasi:
» 999 3-mestno število, ki označuje prehodni carinski podračun.«
2. člen
V tretjem odstavku 3. člena se v 4. točki beseda »nadzornik« nadomesti z besedilom »DURS ali UJP za CURS«.
V četrtem odstavku se za besedo »davčni« doda besedilo »in prehodni carinski«.
3. člen
V 5. členu se drugi odstavek črta.
Dosedanji tretji odstavek postane drugi odstavek.
Četrti in peti odstavek se črtata.
4. člen
V 6. členu se besedilo 4. točke spremeni tako, da se glasi:
»Model 12 se uporablja pri plačilu javnofinančnih prihodkov z univerzalnim plačilnim nalogom z vrstico OCR, namesto modelov 09, 11 in 19:«.
5. člen
(prehodni določbi)
Prehodni carinski podračun, ki je v osnovnem seznamu podračunov JFP skupine A iz prvega odstavka 3. člena pravilnika objavljen na spletni strani Ministrstva za finance, se prične uporabljati 24. junija 2013.
Ne glede na določbo prvega odstavka 7. člena pravilnika, se lahko vplačila na podračune JFP, ki imajo na šestem do osmem mestu številke podračuna oznako 846, z uporabo modela 09 izvajajo tudi po 1. januarju 2013.
6. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-927/2012/10
Ljubljana, dne 18. decembra 2012
EVA 2012-1611-0193
dr. Janez Šušteršič l.r.
Minister
za finance

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti