Uradni list

Številka 96
Uradni list RS, št. 96/2012 z dne 14. 12. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 96/2012 z dne 14. 12. 2012

Kazalo

3700. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Tržič, stran 9898.

Na podlagi 49. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08 Odl. US: Up-2925/07-15, U-I-21/07-18, 76/08, 100/08 Odl. US: U-I-427/06-9, 79/09, 14/10 Odl. US: U-I-267/09-19, 51/10, 84/10 Odl. US: U-I-176/08-10, 40/12 – ZUJF) in 18. člena Statuta Občine Tržič (Uradni list RS, št. 15/99, 20/01 in 79/01) je Občinski svet Občine Tržič na 17. redni seji dne 29. 11. 2012 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Tržič
1. člen
V Odloku o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Tržič (Uradni list RS, št. 9/12 – v nadaljevanju: odlok) se v 10. členu črta šesta alineja, ki se glasi »– učinkovit notranji nadzor nad opravljanjem upravnih in drugih nalog«.
2. člen
Drugi odstavek 13. člena odloka se spremeni, tako da se glasi:
»O izločitvi direktorja občinske uprave odloča župan.«
Dodata se tretji in četrti odstavek, ki se glasita:
»O izločitvi župana odloča občinski svet, ki v primeru izločitve sam odloči o konkretni upravni zadevi.
O izločitvi se odloči s sklepom, v katerem se določi tudi uradno osebo, ki bo namesto izločene osebe opravljala posamezna dejanja ali vodila celoten postopek oziroma odločila o zadevi.«
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 010-2-0001/2008-21
Tržič, dne 29. novembra 2012
Župan
Občine Tržič
mag. Borut Sajovic l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti