Uradni list

Številka 96
Uradni list RS, št. 96/2012 z dne 14. 12. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 96/2012 z dne 14. 12. 2012

Kazalo

3697. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o organiziranju pomoči družini na domu in merilih za plačilo storitev, stran 9896.

Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08, Odl. US, 76/08, 79/09, 51/10 in 40/11), 43. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 UPB2, 61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS), 6. člena Pravilnika o standardih in normativih socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 45/10, 28/11 in 104/11), 23. člena Uredbe o merilih za določanje oprostitve pri plačilih socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 110/04, 124/04, 114/06 – ZUTGP, 15/08, 73/08, 8/09, 53/09, 7/10, 56/10, 62/10, 3/11, 40/11 in 57/11) in 15. člena Statuta Občine Hodoš (Uradni list RS, št. 84/11) je Občinski svet Občine Hodoš na 14. redni seji dne 7. decembra 2012 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o organiziranju pomoči družini na domu in merilih za plačilo storitev
1. člen
V Odloku o organiziranju pomoči družini na domu in merilih za plačilo storitev (Uradni list RS, št. 42/07) se 4. člen spremeni tako, da se novo besedilo glasi:
»Socialna oskrba na domu obsega naslednje vrste storitev:
– pomoč pri temeljnih dnevnih opravilih,
– gospodinjska pomoč,
– pomoč pri ohranjanju socialnih stikov,«
2. člen
Spremeni se 5. člen tako, da se novo besedilo glasi:
»Pomoč pri temeljnih dnevnih opravilih obsega:
– pomoč pri oblačenju in slačenju,
– pomoč pri umivanju, hranjenju in opravljanju osnovnih življenjskih potreb,
– vzdrževanje in nega osebnih ortopedskih pripomočkov.«
3. člen
Spremeni se 6. člen tako, da se novo besedilo glasi:
»Gospodinjska pomoč obsega:
– prinašanje enega pripravljenega obroka hrane ali nabava živil,
– pomivanje uporabljene posode,
– osnovno čiščenje bivalnega dela prostorov z odnašanjem smeti,
– postiljanje in osnovno vzdrževanje spalnega prostora.«
4. člen
Spremeni se 7. člen tako, da se novo besedilo glasi:
»Pomoč pri ohranjanju socialnih stikov obsega:
– vzpostavljanje socialne mreže z okoljem, prostovoljci in sorodstvom,
– spremljanje upravičenca pri opravljanju nujnih obveznosti,
– informiranje ustanov o stanju in potrebah upravičenca ter pripravo upravičenca na institucionalno varstvo.«
5. člen
V 10. členu se za besedo »zavodu« črta besedilo »Centru za socialno delo Murska Sobota« in se nadomesti z besedilom »SVZ Hrastovec.«
6. člen
V prvem odstavku 16. člena se v drugem stavku za besedo »opravi« črta besedilo »Center za socialno delo Murska Sobota« in se doda besedilo »SVZ Hrastovec.«
7. člen
Besedilo 19. člena se črta.
8. člen
V 22. členu se za besedo »in« črta besedilo »Centrom za socialno delo Murska Sobota« in se doda besedilo »SVZ Hrastovec.«
9. člen
V 23. členu se besedilo »Center za socialno delo« nadomesti z besedilom »SVZ Hrastovec.«
10. člen
Spremeni se 24. člen tako, da se novo besedilo glasi:
»SVZ Hrastovec« je dolžan seznaniti z določili tega odloka vsakega upravičenca do storitev javne službe pomoč družini na domu in z njim skleniti nove dogovore o izvajanju storitve. Center za socialno delo pa je dolžan izdati ustrezne upravne odločbe«.
11. člen
V 25. členu se besedilo »Center za socialno delo« nadomesti z besedilom »SVZ Hrastovec.«
12. člen
27. člen se črta v celoti.
13. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 1228-0001/2012-12
Hodoš, dne 10. decembra 2012
Župan
Občine Hodoš
Rudolf Bunderla l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti