Uradni list

Številka 91
Uradni list RS, št. 91/2012 z dne 4. 12. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 91/2012 z dne 4. 12. 2012

Kazalo

3588. Odlok o spremembah Odloka o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Trebnje, stran 9487.

Na podlagi tretjega odstavka 74. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09 – ZPNačrt-A, 80/10 – ZUPUDPP (106/10 – popr.), 43/11 – ZKZ-C, 57/12 – ZPNačrt-B), Uredbe o vsebini programa opremljanja zemljišč za gradnjo (Uradni list RS, št. 80/07), Pravilnika o merilih za odmero komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 95/07) in 18. člena Statuta Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 45/07) je Občinski svet Občine Trebnje na 15. redni seji dne 21. 11. 2012 sprejel
O D L O K
o spremembah Odloka o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Trebnje
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(predmet odloka)
S tem odlokom se spreminja Odlok o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 11/11).
2. člen
(faktor dejavnosti)
V 9. členu se v Preglednici 1 »Določitev faktorjev dejavnosti glede na vrsto objekta«, v vrstici »Industrijske stavbe in skladišča«, v alinei »industrijske stavbe«, v koloni »Kdejavnost«, številka »1,10« spremeni v »0,7«.
3. člen
(obravnava že prejetih vlog za odmero komunalnega prispevka)
Postopki za odmero komunalnega prispevka, začeti pred veljavnostjo tega odloka, se končajo po do tedaj veljavnih predpisih.
4. člen
(začetek veljavnosti)
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 430-21/2009-12
Trebnje, dne 26. novembra 2012
Župan
Občine Trebnje
Alojzij Kastelic l.r.

AAA Zlata odličnost