Uradni list

Številka 91
Uradni list RS, št. 91/2012 z dne 4. 12. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 91/2012 z dne 4. 12. 2012

Kazalo

3584. Odlok o spremembi Odloka o rebalansu B proračuna Občine Sevnica za leto 2012, stran 9401.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08 – Odl. US, 76/08, 100/08 – Odl. US, 79/09, 14/10 – Odl. US, 51/10, 84/10 – Odl. US, 40/12 – ZUJF), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4, 110/11 – ZDIU12) in 18. člena Statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 63/11, 103/11) je Občinski svet Občine Sevnica na 17. redni seji dne 19. 11. 2012 sprejel
O D L O K
o spremembi Odloka o rebalansu B proračuna Občine Sevnica za leto 2012
1. člen
V Odloku o rebalansu B proračuna Občine Sevnica za leto 2012 (Uradni list RS, št. 74/12) se v četrtem odstavku 13. člena znesek 50.000 evrov nadomesti z zneskom 140.000 evrov.
Ostala določila ostanejo nespremenjena.
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-0047/2012
Sevnica, dne 23. novembra 2012
Župan
Občine Sevnica
Srečko Ocvirk l.r.

AAA Zlata odličnost