Uradni list

Številka 86
Uradni list RS, št. 86/2012 z dne 13. 11. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 86/2012 z dne 13. 11. 2012

Kazalo

3403. Sklep o spremembi Sklepa o določitvi cen programov predšolske vzgoje v Javnem vzgojno-izobraževalnem zavodu Osnovna šola in vrtec Škofljica, stran 8842.

Na podlagi Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 12/96, 44/00, 78/03, 72/05, 25/08, 98/09 – ZIUZGK, 36/10, 62/10 – ZUPJS, 94/10 – ZIU, 40/11 – ZUPJS-A in 40/12 – ZUJF), Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Uradni list RS, št. 62/10, 40/11, 40/12 – ZUJF in 57/12 – ZPCP-2D), Zakona za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12) ter 7. in 16. člena Statuta Občine Škofljica (Uradni list RS, št. 1/10 in 101/10) je Občinski svet Občine Škofljica na 17. redni seji dne 25. oktobra 2012 sprejel
S K L E P
o spremembi Sklepa o določitvi cen programov predšolske vzgoje v Javnem vzgojno-izobraževalnem zavodu Osnovna šola in vrtec Škofljica
1. člen
V Sklepu o določitvi cen programov predšolske vzgoje v Javnem vzgojno-izobraževalnem zavodu Osnovna šola in vrtec Škofljica (Uradni list RS, št. 22/05, 31/08 in 30/09) se 9. člen spremeni tako, da se na novo glasi:
»Dodatno znižanje plačila programa predšolske vzgoje in uveljavljanje letnih in zdravstvenih rezervacij se ne upošteva staršem otrok, katerim se del cene programa sofinancira oziroma financira iz državnega proračuna.«
2. člen
Ta sklep velja naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-22/2012
Škofljica, dne 25. oktobra 2012
Župan
Občine Škofljica
Ivan Jordan l.r.