Uradni list

Številka 86
Uradni list RS, št. 86/2012 z dne 13. 11. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 86/2012 z dne 13. 11. 2012

Kazalo

3401. Odlok o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Rogaška Slatina, stran 8830.

Na podlagi določil Zakona o cestah (Uradni list RS, št. 109/10) in 16. člena Statuta Občine Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 115/07) je Občinski svet Občine Rogaška Slatina na 20. redni seji dne 25. 10. 2012 sprejel
O D L O K
o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Rogaška Slatina
1. člen
Ta odlok določa občinske ceste po njihovih kategorijah in namenu uporabe glede na vrsto cestnega prometa, ki ga prevzemajo.
2. člen
Občinske ceste se kategorizirajo na lokalne ceste (s skrajšano oznako LC) in javne poti (s skrajšano oznako JP).
Lokalne ceste v mestu Rogaška Slatina in v drugih naseljih občine se razvrstijo v naslednje podkategorije:
– na lokalne zbirne mestne in zbirne krajevne ceste (s skrajšano oznako LZ) in
– na lokalne mestne in krajevne ceste (s skrajšano oznako LK).
3. člen
Lokalne ceste so:
– ceste med naselji v Občini Rogaška Slatina in ceste med naselji v občini in med naselji v sosednjih občinah,
– ceste v mestu Rogaška Slatina in drugih naseljih občine, razvrščene v podkategorije.
4. člen
Lokalne ceste (LC) med naselji v občini in med naselji v občini in naselji v sosednjih občinah so:
5. člen
a) Lokalne zbirne mestne in zbirne krajevne ceste (LZ) v mestu Rogaška Slatina in drugih naseljih občine so:
b) Lokalne mestne in krajevne ceste (LK) v mestu Rogaška Slatina in drugih naseljih občine so:
6. člen
Javne poti (JP) v mestu Rogaška Slatina, v naseljih občine in med naselji so:
7. člen
H kategorizaciji občinskih cest, določenih s tem odlokom, je bilo v skladu z določbo 18. člena Uredbe o merilih za kategorizacijo javnih cest (Uradni list RS, št. 49/97 in njene dopolnitve) pridobljeno soglasje Direkcije Republike Slovenije za ceste, št. 37162-3/2008 z dne 7. 1. 2008, št. 37162-3/2012-178(507) z dne 19. 6. 2012 in št. 37162-3/2012-283(507) z dne 10. 10. 2012.
8. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 55/12).
9. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 320-0009/2012-01
Rogaška Slatina, dne 25. oktobra 2012
Župan
Občine Rogaška Slatina
mag. Branko Kidrič l.r.

AAA Zlata odličnost